Bạn đang xem: Ngữ Pháp, bài xích Tập There Is There Are Lớp 6, bài Tập There Is trên Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học xuất bản tại tp hcm – sử dụng Gòn

Bạn đang cân nhắc Ngữ Pháp, bài Tập There Is There Are Lớp 6, bài xích Tập There Is buộc phải không? như thế nào hãy thuộc nhathocusg.com đón xem bài viết này ngay dưới đây nhé, vị nó cực kỳ thú vị cùng hay đấy!


There is với There are là 2 cặp cấu trúc luôn lộ diện cùng nhau để giới thiệu về con số của vật dụng nào đó. Tuy vậy thế, hai cấu trúc này vẫn đang còn sự khác biệt nhau về cách dùng. Để khiến cho bạn tránh nhầm lẫn giữa cặp kết cấu này trong quá trình thực hành, công ty chúng tôi xin gửi mang đến bạn bài viết dưới phía trên về các dạng bài tập There is There are. Cùng theo dõi và làm bài bác tập nhé!


Thực hành bài tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kỹ năng và cách sử dụng Theere is there are của tiếng Anh ngay mặt dưới.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are violet

Đang xem: bài tập there is there are lớp 6

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an táo apple on the table.

(Có một quả apple trên bàn)

There is + Nkhông đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa nóng trong bình)

Nếu danh từ thứ nhất của chuỗi liệt kê là danh tự số ít thì ta dùng cấu tạo ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler & a book on the table.

(Có một cái bút, một chiếc thước kẻ với một cuốn sách trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có bố quả chuối trong túi của tôi)

Khi danh từ bỏ của chuỗi liệt kê bước đầu bằng danh trường đoản cú số nhiều thì dùng kết cấu ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas & a cake in the fridge.

(Có 2 trái cam, 4 trái chuối và 1 dòng bánh ở bên trong tủ lạnh)

*

Luyện tập bài tập There is There are

Bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào vị trí trống làm thế nào để cho thích hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats và a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a laptop, a mouse & two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive.

6. There/not/a freezer/his table.

7. There/any cheese/that sandwich?

8. There/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo trường đoản cú a/an/some/any vào địa điểm trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the city.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

9. There is no longer ________ justification for private schools in France.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sửa Tai Nghe Bị Đứt Dây Tai Nghe Bị Đứt Chưa?

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling fan hâm mộ in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salt & sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.

Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats and a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a laptop, a mouse và two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still to lớn arrive.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorbike.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì câu che định hay được dùng any không cần sử dụng some)

2. Are ➔ is (bắt đầu chuỗi liệt kê là danh trường đoản cú số ít cần dùng There is chứ không cần sử dụng There are)

3. Some ➔ any (vì câu che định thường được sử dụng any không dùng some)

4. Aren’t ➔ isn’t (vì money là danh từ không đếm được đề xuất dùng There is chứ không dùng There are)

5. Are ➔ is (vì letter là danh trường đoản cú số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ bạn là danh từ đếm được số các và phối hợp cùng cấu trúc There are

There is ____an____ ariport adjacent the city.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng đậy định đề xuất dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh tự đếm được số nhiều và phối kết hợp cùng cấu tạo There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng tủ định yêu cầu dùng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng tủ định phải dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người quốc tế là danh từ đếm được số những và phối hợp cùng cấu trúc There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng đậy định bắt buộc dùng ‘any’

There is ____ a ____ celling fan hâm mộ in my house.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng nghi ngại nên sử dụng ‘any’

There is ___ some _____ salt & sugar in these sauce.

➔ muối và con đường là danh từ ko đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

Chúng tôi vừa trình làng các kỹ năng và kiến thức cơ bản về there is There are và bài tập There is There are tất cả đáp án. Shop chúng tôi hy vọng hầu hết dạng bài tập này đã khiến cho bạn thành thạo hơn về There is There are. Good luck!