Bảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán 2015

*

Bạn đang xem: Bảng hệ thống tài khoản kế toán 2015

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI


Xem thêm: Máy Lạnh Daikin Inverter 1 Hp Ftkc25Qvmv / Rkc25Qvmv (1, Siêu Thị Điện Máy Nội Thất Chợ LớnHệ thống tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 chuẩn của Bộ tài chính; Bảng khối hệ thống tài khoản theo thông bốn 200 áp dụng cho những doanh nghiệp; Tải danh mục tài khoản theo thông tứ 200 miễn phí ở cuối nội dung bài viết nhé.

Nguồn: https://mof.gov.vn/
Như vậy tài khoản đúng đang như sau:5212 Hàng cung cấp bị trả lại5213 giảm giá hàng bán- Các bạn muốn xem cụ thể tài khoản làm sao thì chỉ cần click chuột trái vào tài khoản đó nhé, trong các số ấy sẽ có chi tiết quy định về thông tin tài khoản đó như: cơ chế kết toán; Kết cấu nội dung mặt Nợ Có; khuyên bảo hạch toán 1 số ít nghiệp vụ thế thể...- trường hợp chúng ta muốn cài đặt Bảng hệ thống tài khoản theo Thông bốn 200 tệp tin Excel - Word thì có thể tải về làm việc cuối bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng chi phí tệ
112Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng tiền tệ
113Tiền đã chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán tởm doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và hình thức tài thiết yếu khác
128Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi bao gồm kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản đầu tư chi tiêu khác sở hữu đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
13311332Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn marketing ở các đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội cỗ về ngân sách chi tiêu đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hoá
1368Phải thu nội bộ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu chờ xử lý
1385Phải thu về cp hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng cài đặt đang đi đường
152Nguyên liệu, đồ liệu
153Công cụ, dụng cụ
1531153215331534Công cụ, dụng cụBao phân bì luân chuyểnĐồ cần sử dụng cho thuêThiết bị, phụ tùng cầm cố thế
154Chi phí tổn sản xuất, kinh doanh dở dang
155Thành phẩm
15511557Thành phẩm nhập khoThành phẩm bất tỉnh sản
156Hàng hóa
1561Giá mua sắm và chọn lựa hóa
1562Chi mức giá thu mua hàng hóa
1567Hàng hóa không cử động sản
157Hàng giữ hộ đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch giao thương lại trái phiếu bao gồm phủ
211Tài sản cố định hữu hình
2111Nhà cửa, thứ kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương nhân thể vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, phương tiện quản lý
2115Cây thọ năm, súc vật thao tác làm việc và cho sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính
21212122TSCĐ hữu hình mướn tài chính.TSCĐ vô hình dung thuê tài chính.
213Tài sản cố định vô hình
2131Quyền sử dụng đất
2132Quyền phạt hành
2133Bản quyền, bởi sáng chế
2134Nhãn hiệu, tên thương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và bản thảo nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình dung khác
214Hao mòn tài sản cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ mướn tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bất động sản đầu tư
217Bất rượu cồn sản đầu tư
221Đầu tư vào công ty con
222Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
228Đầu tư khác
22812288Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khácĐầu tư khác
229Dựphòng tổn thất tài sản
2291229222932294Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán kinh doanhDự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khácDự phòng yêu cầu thu nặng nề đòiDự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho
241Xây dựng cơ bản dở dang
2411Mua tìm TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa khủng TSCĐ
242Chi giá tiền trả trước
243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244Cầm cố, núm chấp, ký kết quỹ, ký cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho tất cả những người bán
333Thuế và những khoản nên nộp nhà nước
3331Thuế giá bán trị ngày càng tăng phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ quánh biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế nhà đất, tiền thuê đất
33383338133382Thuế đảm bảo an toàn môi ngôi trường và những loại thuế khácThuế đảm bảo an toàn môi trườngCác các loại thuế khác
3339Phí, lệ giá tiền và các khoản bắt buộc nộp khác
334Phải trả fan lao động
3341Phải trả công nhân viên
3348Phải trả fan lao động khác
335Chi phí cần trả
336Phải trả nội bộ
3361336233633368Phải trả nội bộ về vốn kinh doanhPhải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giáPhải trả nội cỗ về ngân sách đi vay đủ đk được vốn hoáPhải trả nội bộ khác
337Thanh toán theo tiến trình kế hoạch đúng theo đồng xây dựng
338Phải trả, yêu cầu nộp khác
3381Tài sản thừa ngóng giải quyết
3382Kinh giá tiền công đoàn
3383Bảo hiểm làng hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cổ phần hoá
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu không thực hiện
3388Phải trả, đề nghị nộp khác
341Vay với nợ thuê tài chính
34113412Các khoản đi vayNợ thuê tài chính
343Trái phiếu vạc hành
34313431134312343133432Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếuTrái phiếu chuyển đổi
344Nhận ký quỹ, cam kết cược
347Thuế các khoản thu nhập hoãn lại buộc phải trả
352Dự phòng yêu cầu trả
3521352235233524Dự phòng bảo hành sản phẩm sản phẩm hóaDự phòng bh công trình xây dựngDự chống tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệpDự phòng đề nghị trả khác
353Quỹ tán thưởng phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ
3534Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
356Quỹ trở nên tân tiến khoa học cùng công nghệ
3561Quỹ trở nên tân tiến khoa học cùng công nghệ
3562Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ đã ra đời TSCĐ
357Quỹ bất biến giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn chi tiêu của nhà sở hữu
41114111141112Vốn góp của nhà sở hữuCổ phiếu phổ thông tất cả quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn đổi khác trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch đánh giá lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái
4131Chênh lệch tỷ giá do nhận xét lại các khoản mục tiền tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ
4132Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong tiến trình trước hoạt động
414Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển
417Quỹ cung ứng sắp xếp doanh nghiệp
418Các quỹ khác thuộc vốn nhà sở hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế không phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
441Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản
461Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp
4611Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm trước
4612Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
466Nguồn gớm phí đã hình thành TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
5111Doanh thu bán hàng hóa
5112Doanh thu bán các thành phẩm
51135114Doanh thu cung cấp dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu sale bất hễ sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu hoạt động tài chính
521Các khoản giảm trừ doanh thu
5211Chiết khấu yêu thương mại
5212Hàng buôn bán bị trả lại
5213Giảm giá hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT, ghê DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, vật dụng liệu
6112Mua mặt hàng hóa
621Chi giá tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp
622Chi giá thành nhân công trực tiếp
623Chi phí áp dụng máy thi công
6231Chi tổn phí nhân công
6232Chi giá tiền nguyên, vật dụng liệu
6233Chi phí hình thức sản xuất
6234Chi tổn phí khấu hao sản phẩm công nghệ thi công
6237Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bởi tiền khác
627Chi phí cung cấp chung
6271Chi phí nhân viên phân xưởng
6272Chi phí nguyên, thứ liệu
6273Chi phí chế độ sản xuất
6274Chi giá thành khấu hao TSCĐ
6277Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6278Chi phí bằng tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn mặt hàng bán
635Chi tầm giá tài chính
641Chi phí phân phối hàng
6411Chi chi phí nhân viên
6412Chi mức giá nguyên thứ liệu, bao bì
6413Chi phí dụng cụ, đồ dùng
6414Chi phí tổn khấu hao TSCĐ
6415Chi giá tiền bảo hành
6417Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6418Chi phí bởi tiền khác
642Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên quản lý
6422Chi phí vật tư quản lý
6423Chi phí vật dụng văn phòng
6424Chi phí tổn khấu hao TSCĐ
6425Thuế, mức giá và lệ phí
6426Chi chi phí dự phòng
6427Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bởi tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ KHÁC
811Chi tầm giá khác
821Chi phí tổn thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
8211Chi giá thành thuế TNDN hiện tại hành
8212Chi giá thành thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ghê DOANH
911Xác định kết quả kinh doanh

-----------------------------------------------------------------------------------