*
*

*
*

Sau năm 1975, cờ giải phóng khu vực miền nam Việt phái nam được treo khắp thành phố sài thành (st)


Trong bài bác thơ “Nước non ngàn dặm” ở trong nhà thơ Tố Hữu, bao gồm một khổ thơ viết:
Lá cờ nửa đỏ nửa xanh
Màu đỏ của đất, blue color của trời
Ngôi sao, đạo lý của đời
Việt Nam, xoàn của lòng tín đồ hôm nay.

Bạn đang xem: Cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam


Càng quan sát ta, lại càng say
Biển Đông lồng lộng gió lay ngọn cờ...

Về cụ thể lá cờ này những phương tiện media nước ta cũng ít đề cập đến, nó chỉ xuất hiện ở hầu hết năm quay trở về đây, tốt nhất là khi trình chiếu các thước phim tư liệu màu của quốc tế quay, ta bắt đầu thấy rõ rộng về lá cờ này 

Từ hiệu kỳ của mặt trận dân tộc bản địa Giải phóng khu vực miền nam Việt Nam đến quốc kỳ của cộng hòa miền nam Việt Nam

Sau hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, Mỹ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm tảo sang chống phá Hiệp định, phá hoại tổng tuyển chọn cử nhằm thống độc nhất vô nhị nước nhà. Chúng đặt miền nam trong tình trạng chiến tranh, trực tiếp tay triển khai các chiến dịch lũ áp, béo bố những người dân kháng chiến, bạn dân yêu thương nước và những lực lượng đối lập,... Trên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thiết bị III hồi tháng 9 năm 1960, Đảng ta chủ trương ra đời Trung ương cục ở miền Nam, đồng thời chỉ đạo phải xây dựng tổ chức triển khai Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất ở miền nam nhằm tập hợp thoáng rộng lực lượng cách mạng với phát huy sức khỏe đại liên hiệp toàn dân.

“Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam bộ Việt Nam nhà trương đoàn kết toàn bộ các thế hệ nhân dân, các giai cấp, các đảng phái, các đoàn thể, những tôn giáo và thân sĩ yêu thương nước, không phân biệt xu hướng chính trị, để đấu tranh đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tập đoàn lớn Ngô Đình Diệm tay sai của Mỹ, thực hiện độc lập, dân chủ, hoà bình, trung lập, tiến tới hoà bình thống độc nhất Tổ quốc...

Mặt trận kêu gọi cục bộ nhân dân khu vực miền nam đoàn kết lại và dũng mãnh đứng lên tìm mọi cách theo chương trình hành động tóm tắt dưới đây:

1. Đánh đổ chính sách thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ cùng chánh quyền độc tài Ngô Đình Diệm tay sai của Mỹ, thành lập chánh quyền liên minh dân tộc dân chủ.

2. Thực hiện chính sách dân chủ rộng rãi và tiến bố, ban cha quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thoải mái tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do thoải mái nghiệp đoàn, tự do đi lại và các quyền tự do thoải mái dân chủ khác.Toàn xá chánh trị phạm, giải tán những trại tập trung, những khu trù mật và dinh điền, bãi bỏ luật phân phát xít 10/59 và những luật bội phản dân chủ khác.

3. Bãi bỏ độc quyền kinh tế của đế quốc Mỹ và của đàn tay sai, đảm bảo an toàn nội hoá, khích lệ công nghiệp trong nước, mở mang nông nghiệp, gây ra một nền kinh tế độc lập, tự chủ.

4. Thực hiện giảm tô, đảm bảo an toàn nguyên canh, phân chia lại công điền, tiến tới cách tân điền địa.

5. Bài trừ văn hoá nô dịch, đồi bại kiểu dáng Mỹ, xây cất nền văn hoá và giáo dục đào tạo dân tộc cùng tiến bộ. Xoá nàn mù chữ, mở có trường học, cải cách cơ chế học tập và thi cử.

Xem thêm: Nắn Xương Hạ Gò Má - Phương Pháp Massage Đạt Hiệu Quả Tại Nhà

6. Bến bãi bỏ cơ chế cố vấn quân sự Mỹ, xoá bỏ các căn cứ quân sự chiến lược của nước ngoài ở Việt Nam, xây dừng một quân đội dân tộc bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an toàn nhân dân.

7. Thực hiện nam bạn nữ bình quyền, bảo đảm an toàn quyền đồng đẳng giữa những dân tộc và thực hiện quyền từ trị của các dân tộc thiểu số. Bảo đảm an toàn quyền lợi chính đại quang minh của nước ngoài kiều sinh sống sinh sống Việt Nam. Bảo hộ và chăm sóc quyền lợi của kiều bào ở hải ngoại.

8. Tiến hành chánh sách ngoại giao hoà bình trung lập, đặt quan hệ nước ngoài giao với toàn bộ các nước tôn kính độc lập, hòa bình của Việt Nam.

9. Lập lại quan liêu hệ thông thường giữa nhì miền, tiến tới hoà bình thống duy nhất Tổ quốc.

10. Chống cuộc chiến tranh xâm lược. Tích cực đảm bảo an toàn hoà bình cụ giới”. 

Chủ trương này đã xử lý một cách đúng mực những sự việc cơ bản của phương pháp mạng miền Nam. Tức thì từ khi ra đời, khía cạnh trận dân tộc bản địa Giải phóng khu vực miền nam Việt nam giới được các tầng lớp quần chúng trong vùng hóa giải và các đô thị lớn ở khu vực miền nam nhiệt liệt ủng hộ.

Với Tuyên ngôn trên, trận mạc chọn hiệu kỳ: Hình chữ nhật, nửa đỏ, nửa xanh dương và có ngôi sao 5 cánh vàng ở giữa.

Quốc kỳ cùng hòa miền nam Việt Nam kế thừa hiệu kỳ khía cạnh trận dân tộc bản địa Giải phóng khu vực miền nam Việt Nam, hình chữ nhật, nửa đỏ, nửa xanh dương với có ngôi sao vàng làm việc giữa.

Ý nghĩa lá cờ của khía cạnh trận dân tộc bản địa Giải phóng miền nam bộ Việt Nam, cộng hòa khu vực miền nam Việt Nam

Cờ của phương diện trận dân tộc bản địa Giải phóng miền Nam, chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa khu vực miền nam Việt nam (Cờ giải phóng) được sử dụng từ thời điểm năm 1960 mang đến năm 1975. Đây là lá cờ lấy khuôn mẫu của quốc kỳ việt nam dân công ty cộng hòa, và chia một nửa màu đỏ để thay bởi màu xanh. Lá cờ bao gồm hình ngôi sao sáng vàng trên nền cờ đỏ với xanh dương. Nửa phần trên đại diện cho miền bắc đã độc lập. Nửa màu xanh da trời dương bảo hộ cho khu vực miền nam còn trong vòng kềm kẹp của Mỹ và chế độ Sài Gòn, song khu vực miền nam đấu tranh đến khát vọng hòa bình, thống tốt nhất (màu xanh hòa bình).

Sau hội nghị hiệp thương, ngày 02 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa VI đưa ra quyết định thống nhất vn Dân chủ Cộng hoà và cộng hòa khu vực miền nam Việt nam với tên gọi Cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam và lựa chọn cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ ưng thuận của nước Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam đến ngày nay./.