Đề Minh Họa Lịch Sử 2019

Đã tất cả đề nhathocusg.com minh họa THPT đất nước môn Sử (bài nhathocusg.com kỹ thuật xã hội) năm 2019 chính thức của cục GD&ĐT và chỉ dẫn giải được update phía dưới.

Đề nhathocusg.com minh họa THPT tổ quốc môn Sử (KHXH) 2019

*

*

*

*

TẢI file ĐỀ nhathocusg.com TẠI ĐÂY

 

HƯỚNG DẪN GIẢI chi TIẾT ĐỀ nhathocusg.com MINH HỌA thpt QUỐC GIA NĂM 2019

MÔN: LỊCH SỬ

THỰC HIỆN:BAN CHUYÊN MÔN nhathocusg.com.COM


1.D

11.B

21.A

31.A

2.B

12.A

22.C

32.C

3.B

13.D

23.C

33.D

4.C

14.C

24.B

34.B

5.D

15.C

25.B

35.C

6.A

16.B

26.A

36.A

7.A

17.A

27.D

37.D

8.C

18.A

28.C

38.A

9.A

19.C

29.D

39.B

10.C

20.D

30.B

40.A


*

*

Theo TTHN