danh sách đề thi HSG GDCD lớp 8 cấp cho huyện là nội dung bài viết tổng hợp toàn bộ các đề thi học sinh tốt môn giáo dục và đào tạo công dân của toàn bộ các huyện, quận, thị xã, tp trực ở trong tỉnh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước.

*

(danh sách đề thi sẽ thường xuyên được cập nhật thường xuyên)

Danh sách đề thi HSG giáo dục và đào tạo công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG GDCD lớp 8 thị xã Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

Danh sách đề thi HSG giáo dục và đào tạo công dân lớp 8 cung cấp huyện niên khóa 2017-2018

(Click vào link bên dưới để coi và cài đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG GDCD lớp 8 thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 dự phòng

Đề thi HSG GDCD lớp 8 lâu Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN dự phòng

Đề thi HSG GDCD lớp 8 thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 công tác VNEN

Đề thi HSG GDCD lớp 8 lâu Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG GDCD lớp 8 cấp huyện Châu Thành, Trà Vinh 2017-2018

Danh sách đề thi HSG giáo dục đào tạo công dân lớp 8 cấp cho huyện niên khóa 2016-2017

(Click vào link bên dưới để coi và mua đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục và đào tạo công dân lớp 8 cung cấp huyện niên khóa 2015-2016

(Click vào link dưới để coi và mua đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục đào tạo công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2014-2015

(Click vào link dưới để coi và mua đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục và đào tạo công dân lớp 8 cấp cho huyện niên khóa 2013-2014

(Click vào link bên dưới để coi và tải đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục công dân lớp 8 cấp cho huyện niên khóa 2012-2013

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục công dân lớp 8 cung cấp huyện niên khóa 2011-2012

(Click vào link dưới để xem và thiết lập đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2010-2011

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

nội dung bài viết được hiện ra trên các đại lý sưu tầm toàn bộ các đề thi HSG cung cấp huyện lớp 8 của những phòng giáo dục và đào tạo huyện, tp trực trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục cùng đạo tạo các tỉnh giấc thành trên toàn nước từ độc giả và các thầy cô để có thể chia sẻ cho vớ cả các bạn học sinh những niên khóa sau có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những tin tức sai sót, trường hợp phát hiện tại các bạn có thể comment bên dưới hoặc chúng ta có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng contact hoặc gửi bài bác vào email  Xin chân thành cảm ơn.