Danh sách đề thi HSG GDCD lớp 8 cấp huyện là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân của tất cả các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước.

*

(danh sách đề thi sẽ liên tục được cập nhật thường xuyên)

Danh sách đề thi HSG Giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG GDCD lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

Danh sách đề thi HSG Giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2017-2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG GDCD lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 dự phòng

Đề thi HSG GDCD lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN dự phòng

Đề thi HSG GDCD lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN

Đề thi HSG GDCD lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG GDCD lớp 8 cấp huyện Châu Thành, Trà Vinh 2017-2018

Danh sách đề thi HSG Giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2016-2017

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG Giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2015-2016

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG Giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2014-2015

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG Giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2013-2014

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG Giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2012-2013

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG Giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2011-2012

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG Giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2010-2011

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi HSG cấp huyện lớp 8 của các phòng giáo dục huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh các niên khóa sau có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email  Xin chân thành cảm ơn.