Có lẽ ông trút hết gan ruột cho thành tích này trước lúc ra đi. Đọc nhưng mà thấm. Rồi lại từ bỏ hỏi y như ý tác đưa Nguyễn quang đãng Lập rút kết phần viết về nhà văn Nguyễn Khải trong các bạn Văn “Nếu ai ai cũng như ông, chỉ trước khi ra đi bắt đầu nói thiệt thì nước mình đang về đâu?”

Đi Tìm cái Tôi Đã Mất


Bạn đang xem: Đi tìm cái tôi đã mất

*

*
Tác đưa StefĐăng tháng ngày Mười 19, 2011Tháng tía 2, 2012Chuyên mục Chuyện hàng ngày
*

Xem thêm: Cách Để Nhận Biết Khi Ai Là Người Yêu Thầm Bạn ! Rất Chuẩn Luôn Nhé!

*

*

Follow Blog via Email

Enter your e-mail address lớn follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Follow

Bài viết mới

Blogroll

Thư viện

Thư việnThời gian tháng Bảy 2020 (1) mon Sáu 2020 (2) mon Năm 2020 (1) Tháng tứ 2020 (4) tháng Sáu 2019 (1) mon Mười 2018 (1) tháng Chín 2018 (4) tháng Tám 2018 (1) Tháng bốn 2018 (6) Tháng tía 2018 (3) Tháng nhì 2018 (1) mon Một 2018 (4) mon Mười nhì 2017 (2) tháng Mười Một 2017 (2) mon Mười 2017 (10) tháng Chín 2017 (8) mon Tám 2017 (2) mon Bảy 2017 (2) Tháng bốn 2017 (2) Tháng tía 2017 (1) Tháng nhì 2017 (2) tháng Một 2017 (3) mon Mười Hai năm 2016 (5) mon Mười Một năm 2016 (4) mon Mười 2016 (2) mon Chín 2016 (10) tháng Tám năm 2016 (8) mon Bảy năm 2016 (6) tháng Sáu năm 2016 (15) tháng Năm 2016 (9) mon Tư năm 2016 (1) tháng Hai năm nhâm thìn (3) tháng Một năm 2016 (5) tháng Mười Một 2015 (6) tháng Mười năm ngoái (2) mon Chín năm ngoái (3) mon Tám 2015 (5) mon Bảy 2015 (16) mon Sáu năm ngoái (5) mon Năm 2015 (10) mon Tư năm ngoái (11) mon Ba 2015 (14) mon Hai 2015 (6) tháng Một năm ngoái (11) mon Mười Hai 2014 (7) mon Mười Một 2014 (9) mon Mười năm trước (13) mon Chín 2014 (17) mon Tám 2014 (21) mon Bảy năm trước (27) mon Sáu năm trước (17) tháng Năm 2014 (23) mon Tư 2014 (18) tháng Ba năm trước (21) mon Hai 2014 (26) tháng Một năm trước (19) tháng Mười hai 2013 (11) mon Mười Một 2013 (11) tháng Mười 2013 (11) tháng Chín 2013 (13) tháng Tám 2013 (7) tháng Bảy 2013 (12) mon Sáu 2013 (14) Tháng năm 2013 (11) Tháng tứ 2013 (10) Tháng ba 2013 (8) Tháng nhị 2013 (9) tháng Một 2013 (13) tháng Mười nhị 2012 (3) mon Mười Một 2012 (7) mon Mười 2012 (17) mon Chín 2012 (5) tháng Tám 2012 (5) mon Bảy 2012 (19) mon Sáu 2012 (14) Tháng năm 2012 (13) Tháng tư 2012 (15) Tháng ba 2012 (17) Tháng nhì 2012 (21) mon Một 2012 (16) tháng Mười nhị 2011 (11) mon Mười Một 2011 (24) mon Mười 2011 (23) mon Chín 2011 (20) mon Tám 2011 (15) mon Bảy 2011 (16) tháng Sáu 2011 (20) tháng Năm 2011 (17) Tháng tứ 2011 (22) Tháng ba 2011 (24) Tháng hai 2011 (18) tháng Một 2011 (24) mon Mười hai 2010 (20) mon Mười Một 2010 (21) tháng Mười 2010 (18) tháng Chín 2010 (16) tháng Tám 2010 (7) mon Bảy 2010 (19) mon Sáu 2010 (18) mon Năm 2010 (19) Tháng tứ 2010 (20) Tháng tía 2010 (28) Tháng hai 2010 (16) tháng Một 2010 (34) tháng Mười nhì 2009 (29) tháng Mười Một 2009 (52) tháng Mười 2009 (48) tháng Chín 2009 (48) mon Tám 2009 (35) tháng Bảy 2009 (40) tháng Sáu 2009 (36) mon Năm 2009 (27) Tháng tư 2009 (36) Tháng cha 2009 (5) Tháng nhị 2009 (5) mon Một 2009 (9) tháng Mười nhì 2008 (1)

Follow Blog via Email

Enter your e-mail address khổng lồ follow this blog & receive notifications of new posts by email.

Follow

Bài viết mới

Blogroll

Thư viện

Thư việnThời gian mon Bảy 2020 (1) tháng Sáu 2020 (2) tháng Năm 2020 (1) Tháng bốn 2020 (4) tháng Sáu 2019 (1) mon Mười 2018 (1) mon Chín 2018 (4) tháng Tám 2018 (1) Tháng bốn 2018 (6) Tháng ba 2018 (3) Tháng nhị 2018 (1) mon Một 2018 (4) tháng Mười nhì 2017 (2) tháng Mười Một 2017 (2) mon Mười 2017 (10) mon Chín 2017 (8) tháng Tám 2017 (2) mon Bảy 2017 (2) Tháng bốn 2017 (2) Tháng ba 2017 (1) Tháng nhì 2017 (2) tháng Một 2017 (3) tháng Mười Hai năm 2016 (5) mon Mười Một 2016 (4) mon Mười năm 2016 (2) tháng Chín năm 2016 (10) mon Tám 2016 (8) tháng Bảy năm nhâm thìn (6) mon Sáu năm nhâm thìn (15) tháng Năm năm 2016 (9) tháng Tư 2016 (1) tháng Hai năm 2016 (3) tháng Một 2016 (5) tháng Mười Một 2015 (6) tháng Mười năm ngoái (2) mon Chín 2015 (3) tháng Tám năm ngoái (5) mon Bảy 2015 (16) mon Sáu 2015 (5) tháng Năm năm ngoái (10) mon Tư 2015 (11) mon Ba 2015 (14) tháng Hai 2015 (6) mon Một 2015 (11) tháng Mười Hai năm trước (7) mon Mười Một năm trước (9) mon Mười 2014 (13) mon Chín 2014 (17) mon Tám năm trước (21) mon Bảy năm trước (27) tháng Sáu năm trước (17) tháng Năm năm trước (23) tháng Tư năm trước (18) tháng Ba 2014 (21) tháng Hai năm trước (26) mon Một năm trước (19) mon Mười nhị 2013 (11) tháng Mười Một 2013 (11) mon Mười 2013 (11) tháng Chín 2013 (13) mon Tám 2013 (7) tháng Bảy 2013 (12) tháng Sáu 2013 (14) Tháng năm 2013 (11) Tháng bốn 2013 (10) Tháng bố 2013 (8) Tháng nhị 2013 (9) tháng Một 2013 (13) tháng Mười nhì 2012 (3) tháng Mười Một 2012 (7) tháng Mười 2012 (17) tháng Chín 2012 (5) mon Tám 2012 (5) tháng Bảy 2012 (19) mon Sáu 2012 (14) Tháng năm 2012 (13) Tháng bốn 2012 (15) Tháng ba 2012 (17) Tháng hai 2012 (21) mon Một 2012 (16) mon Mười nhị 2011 (11) mon Mười Một 2011 (24) tháng Mười 2011 (23) mon Chín 2011 (20) mon Tám 2011 (15) tháng Bảy 2011 (16) mon Sáu 2011 (20) tháng Năm 2011 (17) Tháng tư 2011 (22) Tháng tía 2011 (24) Tháng nhị 2011 (18) mon Một 2011 (24) tháng Mười hai 2010 (20) mon Mười Một 2010 (21) mon Mười 2010 (18) mon Chín 2010 (16) tháng Tám 2010 (7) mon Bảy 2010 (19) tháng Sáu 2010 (18) mon Năm 2010 (19) Tháng tư 2010 (20) Tháng cha 2010 (28) Tháng nhì 2010 (16) tháng Một 2010 (34) tháng Mười nhì 2009 (29) tháng Mười Một 2009 (52) mon Mười 2009 (48) tháng Chín 2009 (48) mon Tám 2009 (35) mon Bảy 2009 (40) mon Sáu 2009 (36) mon Năm 2009 (27) Tháng tư 2009 (36) Tháng cha 2009 (5) Tháng hai 2009 (5) mon Một 2009 (9) tháng Mười hai 2008 (1)