Dược Sư Như Lai, Dược Sư lưu giữ Ly Như Lai, Đại Y vương Phật, vì chưng bổn nguyện của ngài là “Cứu toàn bộ các căn bệnh khổ cho các chúng sinh” do đó còn mang tên Tiêu Tai Diên lâu Dược Sư Phật, là vị Phật thay mặt cho sự vừa đủ của Phật trái ngự cõi phía Đông (là cõi Tịnh lưu giữ ly). Tượng của vị Phật Dược Sư được vẽ với tay trái vậy thuốc chữa căn bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.

Bạn đang xem: Dược sư lưu ly quang vương phật

Phật Dược Sư thường xuyên được thờ với Phật ưng ý Ca Mâu Ni với Phật A Di Đà.

Trong tởm Dược Sư Bổn nguyện công đức, Đức giáo nhà Bổn sư ham mê Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu cho bọn họ thế giới Tịnh lưu giữ Ly của Phật Dược Sư cùng phần đa công hạnh và nguyên lực to lớn của Ngài. Đó là phương thức tối diệu để chỉ cách cho họ một cảnh giới huy hoàng mà trong số đó mọi tín đồ sẽ kiếm được niềm vui bất diệt!

12 Nguyện béo của ông phật Dược Sư:

1. Nguyện sau thời điểm thành Phật, tự thân tôi sẽ sở hữu được ánh sáng sủa rực rỡ, chiếu tỏa mọi vô số cầm cố giới, cùng tôi sẽ sử dụng thân tướng trang nghiêm kia hóa độ chúng sinh, làm cho tất cả đều phải có được thân tướng trang nghiêm, sáng rỡ như chính thân tôi.

*

2. Nguyện sau khi thành Phật, sắc đẹp thân tôi trong sáng như ngọc lưu giữ li, uy đức bao la vòi vọi, sáng soi mọi nơi, để cho chúng sinh u tối nhờ này mà tỏ ngộ, phụ thuộc vào ý chí cơ mà tu tập các nghiệp lành.

3. Nguyện sau khi thành Phật, tôi đang dùng phương tiện đi lại trí tuệ rộng lớn để cứu giúp chúng sinh, hầu như gì họ quan trọng đều gồm đầy đủ, không biến thành thiếu thốn, nhức khổ.

4. Nguyện sau khi thành Phật, nếu bao gồm chúng sinh nào lầm theo tuyến phố bất chính, tôi đã hóa độ mang lại được an trú trong đạo giác ngộ; ví như họ từ mãn với đạo quả tiểu vượt thì tôi sẽ sử dụng giáo pháp đại vượt để gợi ý họ bệnh đắc đạo trái đại giác ngộ.

*

5. Nguyện sau thời điểm thành Phật, nếu gồm chúng sinh nào biết tu theo chánh đạo, tôi vẫn hộ trì cho họ lưu giữ được giới hạnh thanh tịnh, đủ cả ba nhóm giới luật đại vượt (tam tụ tịnh giới), không thể phạm lỗi. Nếu như trót đang phạm lỗi, nghe đến thương hiệu tôi thì tức thì được thanh tịnh, không xẩy ra đọa lạc vào vòng ác đạo.

6. Nguyện sau khoản thời gian thành Phật, nếu tất cả chúng sinh nào thân thể yếu ớt đuối, tàn tật, trung ương trí dại dột si, ngông cuồng, khi nghe danh hiệu tôi thì thân thể khỏe mạnh mạnh, tàn phế được lành lặn, chấm dứt mọi bệnh khổ, tạo nên trí tuệ.

Xem thêm: Đèn Led Mpe 9W, Giá Đèn Led Âm Trần Mpe 9W Ø150 Mm Rpl, Đèn Led Âm Trần Mpe 9W

7. Nguyện sau khi thành Phật, nếu gồm chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, ko thầy cứu, ko thuốc chữa, không thân nhân chuyên sóc, buồn bã mọi bề, lúc nghe tới được danh hiệu tôi thì bị bệnh liền dứt, thân vai trung phong an lạc, và phát vai trung phong tinh tấn tu tập cho tới khi đã có được đạo trái giác ngộ.

8. Nguyện sau thời điểm thành Phật, nếu gồm người bọn bà nào bi quan và tuyệt vọng vì nhận định rằng mang thân bầy bà yêu cầu chịu các điều bất hạnh, và muốn chuyển sinh làm thân bầy ông, lúc nghe tới được danh hiệu tôi thì sẽ tiến hành chuyển sinh làm thân bọn ông, với cứ như thế mãi cho tới khi dành được đạo quả giác ngộ.

9. Nguyện sau khi thành Phật, tôi đã độ thoát cho việc đó sinh vượt khỏi sự vây bủa của các lưới ma, các sợi dây trói buộc của vọng tưởng tà kiến, cùng dẫn dắt chúng ta vào chánh kiến, tu tập hạnh nguyện Bồ-tát cho đến khi dành được đạo quả giác ngộ.

*

10. Nguyện sau khi thành Phật, nếu gồm chúng sinh nào bị xử trị oan ức bởi hình thức nước bạo tàn, bị tù ngục gông cùm, tra tấn hành hạ, hoặc bị tai nạn ngoài ý muốn nguy hiểm, đạo tặc chém thịt v.v…, trăm điều đau khổ, lúc nghe tới được thương hiệu tôi thì liền nhờ vào uy đức của tôi nhưng mà vượt thoát đông đảo đau khổ.

11. Nguyện sau thời điểm thành Phật, nếu bao gồm chúng sinh như thế nào sa vào cảnh đói khát khốn khổ, và vị miếng nạp năng lượng mà phải tạo ra các hành vi tội lỗi xấu xa, lúc nghe tới được danh hiệu tôi và chăm tâm cửa hàng niệm thì tôi đã trước đem mang lại thức ăn ngon, sau mang pháp vị nhưng mà hóa độ, làm cho an trú mãi vào niềm an lạc vô biên.

*

12. Nguyện sau thời điểm thành Phật, nếu bao gồm chúng sinh như thế nào nghèo túng bấn đến nỗi không tồn tại áo mặc, vào đêm phải chịu rách nát rưới, lạnh lẽo, trăm điều khổ sở, khi nghe được danh hiệu tôi và chuyên tâm tiệm niệm thì nhờ uy đức của tôi mà họ sẽ được có xống áo lành lặn đẹp mắt đẽ, với đầy đủ các món trang sức đẹp thân thể.