Tài liệu Incoterms 2020 (bản tiếng Việt)

Click vào nút phía bên dưới để coi và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bạn dạng đầy đủ.

Bạn đang xem: Giáo trình nghiệp vụ xuất nhập khẩu

tải về
*


Tài liệu Incoterms 2020 (bản giờ đồng hồ Anh)

Click vào nút phía dưới để coi và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đk học để tải về tài liệu phiên bản đầy đủ.

download
*


Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đk học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

tải về
*

Slide bài bác giảng nhiệm vụ ngoại thương

Click vào nút phía dưới để xem và tải về tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

tải về

Giáo trình vận tải đường bộ – bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa XNK

Click vào nút bên dưới để coi và tải về tài liệu xuất nhập khẩu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để tải về tài liệu phiên phiên bản đầy đủ.

tải về

Slide bài xích giảng vận tải đường bộ – bảo hiểm

Click vào nút phía bên dưới để xem và tải về tài liệu (bản rút gọn). Hãy đk học để tải về tài liệu phiên phiên bản đầy đủ.

download

Giáo trình giấy tờ thủ tục hải quan

Click vào nút phía bên dưới để xem và download tài liệu xuất nhập khẩu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để tải về tài liệu phiên phiên bản đầy đủ.

xem và tải về

Slide bài bác giảng giấy tờ thủ tục hải quan

Click vào nút phía dưới để coi và tải về tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để tải về tài liệu phiên phiên bản đầy đủ.

download

20 bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Click vào nút bên dưới để coi và download tài liệu xuất nhập khẩu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để tải về tài liệu phiên bản đầy đủ.

Xem thêm: Rợn Người Lời Tiên Tri Về Ngày Tận Thế 21/12, Liệu Ngày Tận Thế Có Diễn Ra

download

Cẩm nang về hòa hợp đồng nước ngoài thương

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đk học để tải về tài liệu phiên bạn dạng đầy đủ.

download

23 mẫu hợp đồng nước ngoài thương

Click vào nút phía bên dưới để xem và tải về tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để tải về tài liệu phiên bản đầy đủ.

tải về

Cẩm nang hướng dẫn về Trị giá hải quan

Click vào nút phía bên dưới để xem và tải về tài liệu xuất nhập vào (bản rút gọn). Hãy đk học để tải về tài liệu phiên bản đầy đủ.

xem và download

Cẩm nang hướng dẫn về xuất xứ hàng hóa

Click vào nút bên dưới để coi và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đk học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

download

Giáo trình giờ đồng hồ Anh XNK (cơ bản)

Click vào nút phía dưới để xem và tải về tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để tải về tài liệu phiên bạn dạng đầy đủ.

tải về

Giáo trình giờ đồng hồ Anh XNK (nâng cao)

Click vào nút phía bên dưới để xem và tải về tài liệu xuất nhập vào (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để tải về tài liệu phiên phiên bản đầy đủ.

download

Slide bài giảng giờ Anh XNK

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đk học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

tải về

Testscripts song ngữ tiếng Anh XNK

Click vào nút phía bên dưới để coi và download tài liệu xuất nhập vào (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để tải về tài liệu phiên bạn dạng đầy đủ.