trước trên đây mình cài đặt máy rất thú vị mua trên hoàng hà vì giá thành ở đây rất tốt tuy nhiên sau khi mua em s3 tại đây hôm 25 t 7 thì có lẽ mình phải để ý đến lại chuyện là khi mình lấy em nó thì kiểm soát thời gian bảo hành qua tổng đài 6060 thì tất cả tin nhắn trả lời là máy không được kích hoạt bảo hành sau đó khoảng tầm 1 tuấn sau khoản thời gian mình bình chọn lại thì tổng đài trả lời là máy đã làm được kích hoạt bảo hành từ ngày 29 t 6 có nghĩa là đã bị nhanh chóng hơn khoảng tầm gần 1 tháng sau đó mình gồm đến hoàng hà nhằm hỏi thì nhân viên thống trị cho biết kia là không hiểu tại sao bao gồm lỗi đó cùng xin được đổi máy bắt đầu cho mình tuy vậy mình có cảm xúc như mình đã trở nên hoàng hà lừa đưa mang đến hàng máy dựng vày vậy đồng đội khi cài tại hoàng hà hãy chú ý kiểm tra ngày bh nhé đừng nhằm bị như mình