Đào Tăng Dực, người mặc dù không có quốc tịch Việt Nam, nhưng luôn tự xưng là nhân sĩ, trí thức yêu nước; với cái mác “Luật sư” Y đã có nhiều luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Gần đây, với bản chất lưu manh, hiếu chiến, Y tiếp tục đăng đàn bài viết với tựa đề: “Diệt nội thù, chống ngoại xâm”. Trong bài viết, Y đã ngang nhiên vu cáo, trắng trợn xuyên tạc sự thật lịch sử, xuyên tạc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Hành vi của Đào Tăng Dực đã xúc phạm nghiêm trọng đến bản chất tốt đẹp của Đảng và truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Bạn đang xem: Lưu manh giả danh trí thức

 Bởi sự thực về Hoàng Sa và Trường Sa được cả thế giới và mọi người dân Việt Nam hiểu rõ, chỉ có Đào Tăng Dực là cố tình lập lờ xuyên tạc sự thật lịch sử nhằm đổ lỗi cho Đảng và Nhà nước, qua đó kích động các hành động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại đường lối đối ngoại, quan hệ đoàn kết quốc tế của nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

 Không dừng lại ở việc vu khống, xuyên tạc lịch sử Đào Tăng Dực còn thể hiện bản chất lưu manh, hiếu chiến khi Y đưa ra lời lẽ kích động, hô hào, kêu gọi: “bất kể tôn giáo, quan điểm chính trị, thành phần xã hội và sắc tộc, vẫn là phải dứt khoát “diệt nội thù CSVN trước và chống ngoại xâm CSTQ sau…”.

Xem thêm: Những Tên Facebook Đẹp Nhất, Buồn, Vui, Ý Nghĩa, Những Tên Facebook Hay Nhất, Buồn, Vui, Ý Nghĩa

Đến đây, con cáo đã lòi đuôi. Mọi sự xuyên tạc, vu khống của Đào Tăng Dực chỉ nhằm hướng đến thực hiện âm mưu đen tối, nham hiểm là kích động nhân dân chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đào Tăng Dực cần phải nhớ rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem đến cho dân tộc và nhân dân Việt Nam độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; dân chủ xã hội chủ nghĩa được mở rộng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hoá, xã hội có nhiều bước phát triển; vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Nhân dân Việt Nam luôn nhận thức rõ rằng: Chế độ đa đảng hay một đảng lãnh đạo đều phải hướng tới vấn đề cốt tử nhất, đó là: chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng, văn hoá, xã hội phát triển bền vững, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Vấn đề cốt tử ấy đã được Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết một cách đúng đắn, cho nên, ở Việt Nam không cần đa đảng.

Trên thực tế, không khó để có thể nhận ra và vạch trần bản chất, âm mưu thâm độc của Đào Tăng Dực và đồng bọn. Thế nhưng, vẫn có những người vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin bị chúng mua chuộc, dụ dỗ, lừa gạt mà vô tình tiếp tay cho chúng. Vì vậy, chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, phản bác, đấu tranh với các luận điệu “lưu manh giả danh trí thức” của Luật sư Đào Tăng Dực và đồng bọn bởi phía sau đó chính là âm mưu thâm độc nhằm phá hoại sự bình yên của đất nước, phá hoại hạnh phúc của nhân dân Việt Nam./.