MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Yết đế yết đế, cha la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Cũng tức là: cố gắng cố gắng, nỗ lực hơn nữa, cố gắng thêm hơn nữa, bờ giải thoát trên đây rồi...

Bạn đang xem: Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh


Bát Nhã ba La Mật Đa vai trung phong Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là 1 trong các kinh căn phiên bản và phổ quát của Phật Giáo Đại Thừa. Bài bác kinh này là một trong những trong các bài kinh của cục Bát Nhã kết tập tại Ấn Độ qua bảy cố gắng kỷ, từ năm 100 T.C.N. đến 600 C.N. Khi được truyền lịch sự Trung Hoa.Tâm khiếp đã được nhiều vị cao tăng chuyển dời từ giờ Phạn lịch sự tiếng Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào thời gian năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài bát Nhã cùng Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài trí thông minh Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) và ngài Thi Hộ (980 C.N.). Trong các phiên bản dịch nầy, phiên bản dịch của ngài Huyền Trang là phổ quát nhất.
Riêng trên Việt Nam, bạn dạng dịch của ngài Huyền Trang được đưa sang chữ quốc ngữ Hán Việt cùng thường dùng làm trì tụng hằng ngày. Khách hàng cao tăng cũng có thể có phát hành các sách để phân tích và lý giải nghĩa kinh, trong số ấy các sách của quý Hòa thượng ham mê Thiện Hoa, ưa thích Thanh Từ, cùng Thích nhất Hạnh là nhiều nhất.

Xem thêm: Review Máy Rửa Mặt Sonic Facial Brush Cao Cấp &Ndash; Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Mẹ Ken


*

Quán từ Tại bồ Tát hành thâm chén bát nhã cha la mật nhiều thời, chiếu loài kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc đẹp bất dị không, không bất dị sắc, dung nhan tức thị không, ko tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Bồ đề tát đõa y chén nhã tía la mật nhiều cố, tâm vô quái ác ngại, vô quái mắc cỡ cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Cố tri chén nhã tía la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ tuyệt nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
*

*
*
*
*
*
*
*