*

Bạn đang xem: Mã trường khoa học tự nhiên

*


1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 630 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 17.00 điểm

Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 815 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngihệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 23.75 điểmvới tổ hợp xét tuyển:

Sinh - Toán – Vật lý (A02)Sinh – Hóa – Toán (B00)KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)Sinh – Toán – Tiếng Anh (B08)Mã ngành: 7440102Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn 2022: 670 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 20.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:

Vật lý – Toán – Hóa (A00)Vật lý – Toán – Tiếng Anh (A01)Toán – KHTN – Tiếng Anh (D90)Vật lý – Toán – Sinh (A02)


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 60% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 820 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 15% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 24.20 điểmvới tổ hợp xét tuyển:

Hóa – Lý – Toán (A00)Hóa – Sinh – Toán (B00)Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07)KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)


Mã ngành: 7440122Chỉ tiêu: 150

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 620 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:

Lý - Hóa - Toán (A00)Hóa - Sinh - Toán (B00)Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)


Mã ngành: 7440228Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2020: 610 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7440228Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2020: 610 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7440301Chỉ tiêu: 140

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 610 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Sinh - Toán - Hóa (B00)Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)


Xem thêm: Trung Quốc Phá Dỡ Bớt Học Viện Phật Giáo Tây Tạng Trước Khi Bị Tq Phá Hủy

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 780 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 24.75 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Toán - Lý - Hóa (A00)Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)Toán – Hóa – Sinh (B00)Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh (D01)Thông tin từ trang web Khoa Toán - Tin học


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 935 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 27.20 điểmvới các tổ hợp xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)


Mã ngành: 7510406Chỉ tiêu: 120

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 610 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 17.00 điểm

với tổ hợp xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Sinh - Toán - Hóa (B00)Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)


Mã ngành: 7520501Chỉ tiêu: 30

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 610 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 750 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 24.25 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)


Mã ngành: 7520402Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 620 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7510402Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 650 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 23.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7520403Chỉ tiêu: 40

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 806 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2022: 24.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Thông tin tuyển sinhNgành đào tạoChương trình đào tạo theo đề ánPhương thức tuyển sinh và chỉ tiêu, học phí