Để góp quý khách dễ dàng trong câu hỏi xem ngày tốttháng 11 năm 2020 tương tự như thuận luôn tiện trong việc so sánh các ngày trong thời điểm tháng 11/2020 với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng phù hợp tất cả ngày đẹp hồi tháng 112020 cũng như đưa ra những ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường vừa lòng quý bạn không đề nghị xem ngày xuất sắc tháng 11 năm 2020 xuất xắc xem ngày đẹp tháng 11 năm 2020 bởi vì đã có dự tính tiến hành quá trình vào một ngày ví dụ trong tháng 11, quý bạn vui vẻ tìm mang lại ngày tương xứng và chọn xem cụ thể hoặc chọn công cụ Xem ngày xuất sắc xấu để xem một ngày chũm thể.


Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 11 âm năm 2020

Xem ngày xuất sắc tháng 12 năm 2020


Xem ngày tốt tháng một năm 2021


Xem phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 11 NĂM 2020


Lịch dương

1

Tháng 11


Lịch âm

16

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 11


Lịch âm

17

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 11


Lịch âm

18

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 11


Lịch âm

19

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 11


Lịch âm

20

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 11


Lịch âm

21

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 11


Lịch âm

22

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày gần cạnh Dần, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 11


Lịch âm

23

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 11


Lịch âm

24

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 11


Lịch âm

25

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 11


Lịch âm

26

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 11


Lịch âm

27

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 11


Lịch âm

28

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 11


Lịch âm

29

Tháng 9


Ngày Tốt


Xem thêm: Chiều Cao Yên Xe Exciter 150 Tiêu Chuẩn Của Hãng Yamaha, Chiều Cao Yên Exciter 150 Bao Nhiêu

Ngày Tân Dậu, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 11


Lịch âm

1

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 11


Lịch âm

2

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 11


Lịch âm

3

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày liền kề Tý, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 11


Lịch âm

4

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 11


Lịch âm

5

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 11


Lịch âm

6

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 11


Lịch âm

7

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 11


Lịch âm

8

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 11


Lịch âm

9

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 11


Lịch âm

10

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 11


Lịch âm

11

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 11


Lịch âm

12

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 11


Lịch âm

13

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Tuất, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 11


Lịch âm

14

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 11


Lịch âm

15

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 11


Lịch âm

16

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đó là Tổng vừa lòng ngày giỏi tháng 11 năm 2020 mà công ty chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Mặc dù nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Gắng nên, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu hồi tháng 11/2020 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để có kết quả chi tiết và đúng đắn nhất đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày tốt theo từng mục đích công việc

♦ xem ngày tốt xuất hành năm 2022

♦ coi ngày giỏi cắt tóc năm 2022

♦ xem ngày xuất sắc cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ cúng năm 2022

♦ xem ngày cài đặt xe máy, xe hơi năm 2022

♦ coi ngày bắt chó

♦ coi ngày đưa nhà năm 2022

♦ coi ngày giỏi treo biển hiệu

♦ coi ngày xuất sắc khai trương mở cửa hàng năm 2022

♦ coi ngày giỏi mua điện thoại cảm ứng thông minh

Bài viết liên quan