Thần chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩa là cái tim của đại tự bi, yêu cầu tôi đã dịch là bài chú tinh hoa của đại trường đoản cú bi Thần chú này sẽ không những bao gồm nghĩa mà còn có tượng.

Chuỗi vòng như ý của bạn, coi ngay!.

Bạn đang xem: Nghi thức trì tụng chú đại bi tại gia


Sự linh ứng nhiệm mầu của câu Thần Chú Dược Sư

Nghi thức tụng Chú Đại Bi bao gồm những cách sau đây:

1. Tướng dụng chú Ðại bi

2. Hành pháp chú Ðại bi

3. Ðảnh lễ

4. Phân phát nguyện

5. Trì niệm

6. Trì chú

7. Sám nguyện

8. Hồi hướng

Chú Đại Bi được rút ra từ tởm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cầm Âm bồ Tát Quảng Đại như ý Vô hổ hang Đại Bi trọng điểm Đà Ra Ni.

Hành trì niệm Chú Đại Bi

Nếu hành giả rất có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng yêu quý xót tất cả chúng sanh, khi đó ta đã sắc cho toàn bộ Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích hay theo ủng hộ, không rời mặt mình, như giữ gìn tròng con mắt tuyệt thân mạng của chủ yếu họ.

Trong phần hình trạng tướng mạo đã chỉ rõ mười đặc tính chủ yếu của Thần chú Đại Bi mà quan tiền trọng bậc nhất là trọng tâm Đại trường đoản cú Bi, do đó mỗi lần trì tụng thần chú này hành giả phải ban đầu hướng trọng tâm vào vấn đề quán tưởng khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh. Một bí quyết lý tưởng, để dành được những công năng mà thần chú sở hữu lại, trong thời hạn trì tụng, hành giả đề xuất giữ gìn giới hạnh, nhất là sát, đạo, dâm, vọng. Cần kiêng cử rượu thịt, các thứ hành, hẹ, tỏi, cùng các thức ăn uống hôi hám. Cực tốt là nên nạp năng lượng chay. 

Phải giữ dọn dẹp thân thể, liên tục tắm gội, biến đổi y phục sạch sẽ sẽ, ko nên khiến cho trong người dân có mùi hôi. Trước lúc trì chú cũng phải đánh răng, súc miệng sạch sẽ sẽ, nếu trước đó bao gồm đi đại tiện, đi tiểu thì bắt buộc rửa tay thật sạch trước lúc trì tụng.

Tóm lại, “Giữ gìn trai giới, ở vị trí tịnh thất, rửa ráy gội sạch mát sẽ, mang y phục sạch, treo phan đốt đèn, dùng hương hoa cùng thực phẩm bái dường, buộc trọng điểm một chỗ”, đó là tất cả những điều kiện lý tưởng nhằm hành mang trì chú Đại Bi. Mặc dù nhiên, như phần trên đã nói, người tình Tát Quán cầm Âm chỉ yêu thương cầu họ hai điều mọi khi trì tụng chú Đại Bi, kia là chân thành và ko mưu ước những vấn đề bất thiện. Điều này chất nhận được hành giả có thể trì tụng bất cứ lúc nào mà điều kiện cho phép. Trên xe, trên tàu, trên sản phẩm bay, tại sở làm, trên nhà... Với tâm thành, tâm chúng ta lúc đó sẽ hòa nhập vào lời trì tụng để cùng thể nhập vào pháp giới, mười phương chư Phật. Bởi vì Bồ Tát đang cho bọn họ biết, các lần trì tụng thần chú Đại Bi, thập phương chư Phật hầu như đến hội chứng minh. 

1. Tướng mạo dụng chú Ðại bi

Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô xấu hổ đại bi, thần chú cứu vớt khổ, thần chú diên thọ, thần chú khử ác, thần chú phá ác nghiệp, thần chú mãn nguyện, thần chú tùy trung ương tự tại, thần chú mau lên bậc bên trên ... Trì chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước, và bị tiêu diệt thì sinh rất lạc. Quan Âm đại sĩ nói, trì chú này thì không còn bịnh, hết nạn, tiêu ác pháp, tăng bạch pháp, như ý, như nguyện, đặc biệt quan trọng gần chết thì được chư Phật trao tay, mong muốn sinh tịnh độ như thế nào thì tùy ý nhưng mà sinh.

Biểu tượng của chú này là vai trung phong đại bi, trung tâm bình đẳng, trung ương vô vi, trọng tâm vô lây truyền trước, chổ chính giữa không quán, trung tâm cung kính, trọng tâm khiêm tốn, tâm không lếu loạn, chổ chính giữa không loài kiến thủ, trung khu tuệ giác vô thượng. Trì chú này thì cần hành theo biểu tượng như vậy.

2. Hành pháp chú Ðại bi

Trì chú Ðại bi, đúng ra, mỗi một ngày đêm đề nghị và chỉ việc 5 biến. Mong trì chú này thì yêu cầu phát ý trung nhân đề tâm, rồi kính giữ trai giới, luôn luôn bình đẳng so với tất cả, với trì tụng liên tục. Quan âm đại sĩ nói, so với người ấy, ta soi thấy bởi ngàn đôi mắt và sở hữu bằng ngàn tay. Dưới đấy là nghi thức trì chú Ðại bi được lược lại giản dị. Nghi thức này danh tiếng là hiệu quả.

Một, phụng hành.

Nhất trung ương phụng thỉnh Phật Pháp Tăng, vô thượng tam bảo (1 lạy).

Nhất trung ương phụng thỉnh tiên phật bổn sư là say mê ca mâu ni như lai (1 lạy).

Nhất chổ chính giữa phụng thỉnh vị có vô không tự tin đại bi trung khu là Quan vắt Âm đại bồ tát (1 lạy).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Công Nghiệp Tp Hcm Lấy Điểm Chuẩn Từ 16 Đến 26, Trường Đh Công Nghiệp Tp

Nhất vai trung phong phụng thỉnh liệt vị người yêu tát, Duyên Giác, La Hán, liệt vị Phạn Vương, Ðế Thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).

Hai, tác bạch.

Ðệ tử bọn họ tên XX, pháp danh XX, phân phát nguyện trì chú Ðại Bi, cầu cho bản thân, đến thân nhân, cho cái đó sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi chiến hạ phước. Ngưỡng nguyện đức đại buồn Thế Âm cùng Phật Pháp Tăng vô thượng Tam bảo mật thông tin thùy chứng tỏ gia hộ.

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu vớt khổ. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh cực Lạc.

Trì chú Đại Bi góp làm tác dụng cho gia tiên

3. Ðảnh lễ

Kính lạy Phật Pháp Tăng tam bảo vô thượng vào mười phương bố đời (1 lạy).

Kính lạy ông phật bổn sư là ưa thích Ca Mâu Ni Như Lai (1 lạy).

Kính lạy bài bác chú tinh túy của đại từ bỏ bi (1 lạy).

Kính lạy vị thuyết ra bài xích chú tinh túy của đại trường đoản cú bi là Quan cố gắng Âm đại người thương tát (1 lạy).

Kính lạy đức phật bổn sư của đức Quan chũm Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy ông phật truyền thọ đến đức Quan núm Âm bài bác chú tinh hoa của đại tự bi là Thiên quang vương tịnh trú như lai (1 lạy).

Kính lạy các vị pháp vương tử tiệm đảnh vào pháp hội tuyên thuyết bài xích chú tinh túy của đại trường đoản cú bi mà đứng đầu là đại tình nhân tát Tổng Trì Vương, đại người thương tát Bảo Vương, đại người tình tát Dược Vương, đại bồ tát Dược Thượng, đại người thương tát Ðại ráng Chí, đại người yêu tát Hoa Nghiêm, đại ý trung nhân tát Ðại Trang Nghiêm, đại bồ tát Bảo Tạng, đại người thương tát Ðức Tạng, đại người yêu tát Kim Cang Tạng, đại người tình tát hư Không Tạng, đại người tình tát Di Lặc, đại người thương tát Phổ Hiền, đại ý trung nhân tát Văn Thù (1 lạy).