Đây là các thắc mắc trắc nghiệm Những nguyên lý cơ bản của nhà nghĩa Mác-Lênin 1, đại học kinh tế quốc dân Neu E-Learning

1. Các yếu tố nào tiếp sau đây được bao gồm trong có mang lực lượng sản xuất?
Select one:
a. Người lao động.

Bạn đang xem: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin

b. Fan lao rượu cồn và công cụ, phương tiện lao động.
c. Công cụ, phương tiện đi lại lao đụng và đối tượng lao động.
d. Tín đồ lao động, công cụ, phương tiện đi lại lao đụng và đối tượng người sử dụng lao động.
Phản hồi
Phương án đúng là: fan lao động, công cụ, phương tiện lao hễ và đối tượng người dùng lao động.Vì Căn cứ vào khái niệm và cấu trúc của lực lượng sản xuất. Xem thêm Xem I.2.a. Có mang lực lượng sản xuất, quan tiền hệ cung ứng (GT. Tr 131-132)
The correct answer is: bạn lao động, công cụ, phương tiện đi lại lao động và đối tượng người dùng lao động.
2. Điểm chung trong quan liêu điểm của những nhà triết học duy đồ vật thời kì cổ đại về vật hóa học là:
Select one:
a. Đồng nhất vật chất với vật dụng thể rứa thể. Đồng độc nhất vô nhị vật hóa học với nguyên tử.
b. Đồng duy nhất vật hóa học với nằm trong tính phổ cập của thiết bị thể.
c. Đồng nhất đồ vật chất với một khối lượng.
d. Đồng nhất vật chất với vận hộp động cơ giới.
Phản hồi
Phương án đúng là: Đồng nhất vật hóa học với đồ vật thể gắng thể. Đồng duy nhất vật chất với nguyên tử.Vì các nhà triết học tập duy thiết bị thời kì cổ điển với sự quan tiền sát và phỏng đoán của mình đã coi vật chất chính là các dạng tồn tại cụ thể như nước, lửa , nguyên tử… xem thêm Xem II.1.a. Phạm trù vật chất (GT. Tr 39-44)
The correct answer is: Đồng tốt nhất vật hóa học với đồ thể cố thể. Đồng tốt nhất vật chất với nguyên tử.
3. Quy qui định phủ định của bao phủ định chỉ ra:
Select one:
a. Phương thức tầm thường của mọi quy trình vận đụng và phân phát triển.
b. Nguồn gốc, động lực cơ bạn dạng của mọi quy trình vận động và vạc triển.
c. Xu thế cơ bạn dạng của mọi quá trình vận cồn và phạt triển.
d. Phương thức chung của mọi quy trình vận cồn và phân phát triển; nguồn gốc, cồn lực cơ phiên bản của mọi quy trình vận rượu cồn và phân phát triển
Phản hồi
Phương án đúng là: khuynh hướng cơ phiên bản của mọi quá trình vận cồn và phát triển.Vì thông qua việc nghiên cứu nội dung quy luật này chúng ta có thể hiểu được sự vật, hiện tượng vào thế giới đã vận động và phát triển bằng cách nào. Tham khảo Xem IV.3. Quy nguyên lý phủ định của lấp định (GT. Tr 100-105)
The correct answer is: xu thế cơ phiên bản của mọi quy trình vận cồn và phân phát triển.
4. Nhận định nào sau đó là nhận định đúng?
Select one:
a. Con tín đồ vừa là chủ thể của lịch sử hào hùng vừa là thành phầm của lịch sử hào hùng Đó là quan
b. Con người vừa là chủ thể của lịch sử vừa là sản phẩm của lịch sử hào hùng Đó là quan niệm biện chứng.
c. Con người vừa là chủ thể của lịch sử hào hùng vừa là sản phẩm của lịch sử Đó là ý kiến duy tâm.
d. Con fan vừa là cửa hàng của lịch sử vẻ vang vừa là sản phẩm của lịch sử Đó là quan điểm duy vật cực kỳ hình.
Phản hồi
Phương án đúng là: Con người vừa là công ty của lịch sử hào hùng vừa là sản phẩm của lịch sử Đó là quan niệm biện chứng.Vì Theo ý niệm biện chứng thực chất con tín đồ là tổng hòa các quan hệ thôn hội vào tính hiện tại của nó. Và gần như quan hệ xóm hội đó lại do bao gồm con người tạo thành trong vượt trình hoạt động vui chơi của mình xem thêm Xem VI.1b. Bản chất bé người (GT. 172-176).
The correct answer is: Con người vừa là đơn vị của lịch sử hào hùng vừa là thành phầm của lịch sử hào hùng Đó là quan niệm biện chứng.
5. Thừa nhận dịnh nào tiếp sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Phương thức sản xuất là phương pháp mà con người sử dụng để tiến hành quy trình sản xuất.
b. Mỗi quy trình lịch sử đều phải có một thủ tục sản xuất duy nhất định.
c. Mỗi cách thức sản xuất đều phải có hai phương diện là lực lượng phân phối và dục tình sản xuất.
d. Phương thức sản xuất là phương thức mà con người tiêu dùng để tiến hành quá trình sản xuất. Ở mỗi quy trình lịch sử đều có một cách làm sản xuất độc nhất vô nhị định. Và mỗi cách tiến hành sản xuất đều sở hữu hai phương diện là lực lượng cung ứng và quan hệ sản xuất
Phản hồi
Phương án đúng là: cách làm sản xuất là phương pháp mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất. Ở mỗi quá trình lịch sử đều phải có một cách thức sản xuất tốt nhất định. Và mỗi phương thức sản xuất đều có hai phương diện là lực lượng cung ứng và quan hệ nam nữ sản xuất.Vì Căn cứ vào khái niệm về phương thức sản xuất và cấu trúc của nó.Tham khảo coi I.1.a. Phân phối vật chất và cách tiến hành sản xuất. (Gt. Tr 126-127)
The correct answer is: cách làm sản xuất là cách thức mà con người tiêu dùng để tiến hành quy trình sản xuất. Ở mỗi quy trình lịch sử đều phải có một thủ tục sản xuất độc nhất vô nhị định. Và mỗi cách làm sản xuất đều có hai mặt là lực lượng tiếp tế và quan hệ tình dục sản xuất
6. Bao gồm bao nhiêu hiệ tượng vận động cơ bạn dạng của trái đất vật hóa học theo ý kiến duy vật dụng biện chứng?
Select one:
a. Tất cả 6 vẻ ngoài vận rượu cồn cơ phiên bản của đồ chất.
b. Bao gồm 4 vẻ ngoài vận đụng cơ phiên bản của vật chất.
c. Gồm 5 vẻ ngoài vận cồn cơ phiên bản của vật dụng chất.
d. Bao gồm 3 vẻ ngoài vận đụng cơ phiên bản của đồ vật chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: có 5 vẻ ngoài vận hễ cơ bạn dạng của thứ chất.Vì Có nhiều cách phân chia sự vận động của vật chất. Tuy nhiên, dựa vào cơ sở phổ biến nhất là các trình độ phát triển của vật chat, dựa vào các thành tựu của khoa học mà Ăngghen đã phân tách vận động của vật chất thành 5 hình thức cơ bản. Tham khảo : coi II.1.b. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất (GT tr 44-47).
The correct answer is: gồm 5 hiệ tượng vận rượu cồn cơ phiên bản của vật dụng chất.
7. Xích míc đối chống là những mâu thuẫn giữa
Select one:
a. đầy đủ giai cấp, tập đoàn người, giữa những lực lượng, xu hướng xã hội hữu ích ích khác nhau.
b. Mọi giai cấp, tập đoàn người, giữa những lực lượng, xu thế xã hội hữu dụng ích không trùng nhau.
c. Số đông giai cấp, tập đoàn lớn người, giữa các lực lượng, xu hướng xã hội hữu dụng ích trùng nhau.
d. Phần đa giai cấp, tập đoàn người, giữa những lực lượng xu thế xã hội hữu ích ích trái lập nhau.
Phản hồi
Phương án đúng là: hầu hết giai cấp, tập đoàn lớn người, giữa những lực lượng khuynh hướng xã hội có ích ích trái lập nhau.Vì Mâu thuẫn đối kháng là loại mâu thuẫn biện chứng chỉ có ở vào xã hội. Đó là mâu thuẫn về lợi ích và mâu thuẫn này là không thể điều hòa được. Tham khảo Xem IV.2.a. Khái niệm xích míc và đặc thù của mâu thuẫn (GT tr. 96-97).
The correct answer is: phần lớn giai cấp, tập đoàn lớn người, giữa những lực lượng khuynh hướng xã hội hữu dụng ích trái chiều nhau.
8. Tinh giảm trong quan tiền điểm của các nhà triết học duy thứ thời cận kim Tây Âu là tại đoạn coi vận động:
Select one:
a. Của vật chất chỉ là vận bộ động cơ giới.
b. Là ở trong tính vốn gồm của đồ thể.
c. Là cách thức tồn trên của thứ chất.
d. Là thuộc tính vốn tất cả và là cách làm tồn trên của đồ dùng chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: của vật chất chỉ là vận hộp động cơ giới.Vì: những nhà triết học tập duy thứ thời cận đại Tây Âu chịu ảnh hưởng của cơ học cổ điển. Họ nhìn nhận mọi vấn đề từ góc nhìn cơ học. Và điều đó cũng đã diễn ra vào cách nhìn về vận động. Tìm hiểu thêm Xem II.1.b. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất (GT.Tr 44-47).
The correct answer is: của vật chất chỉ là vận bộ động cơ giới.
9. Nhận dịnh nào tiếp sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Hiện tại là cái gắn với sự vật, kĩ năng là dòng không gắn với việc vật.
b. Kĩ năng và lúc này tồn trên trong mối quan hệ tác động, gửi hoá lẫn nhau.
c. Một sự vật, trong số những điều kiện nhất định hoàn toàn có thể có một khả năng.
d. Hiện thực và kỹ năng không bao gồm quan hệ cùng với nhau.
Phản hồi
Phương án đúng là: năng lực và lúc này tồn trên trong mối quan hệ tác động, đưa hoá lẫn nhau.Vì Khả năng xuất hiện và tồn tại (dưới dạng là khả năng) trong hiện thực. Và khả năng sẽ biến thành hiện thực lúc có điều kiện. Tìm hiểu thêm Xem III.6.b. Tình dục biện chứng giữa kĩ năng và hiện thực (GT. Tr87)
The correct answer is: năng lực và hiện thực tồn tại trong quan hệ tác động, gửi hoá lẫn nhau.
10. Trong các yếu tố cơ bạn dạng của ý thức, yếu hèn tố quan trọng đặc biệt nhất là:
Select one:
a. Tình cảm.
b. Tri thức.
c. Không xác định
0
Phản hồi
Phương án đúng là: tri thức.Vì Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức. Nhờ tri thức mà ý thức mới chứng tỏ được là hình thức phản ánh cao nhất của thế giới, mới chứng tỏ được bản tính năng động, sáng tạo của ý thức. Tìm hiểu thêm Xem II.2.b. Bản chất và kết cấu của ý thức (GT. Tr 52-55).
The correct answer is: tri thức.
11. Trong quan hệ giữa các hiệ tượng cơ bản của thực tiễn, thì:
Select one:
a. Chuyển động sản xuất vật chất bao gồm vai trò đặc trưng nhất.
b. Hoạt động chính trị – buôn bản hội gồm vai trò quan trọng đặc biệt nhất.
c. Vận động thực nghiệm khoa học tất cả vai trò đặc trưng nhất.
d. Toàn bộ các bề ngoài có vai trò như nhau.
Phản hồi
Phương án đúng là: vận động sản xuất đồ dùng chất bao gồm vai trò quan trọng nhất.Vì chuyển động sản xuất vật chất là hoạt động đầu tiên nhất và tồn tại lâu dài cùng với con người và xã hội loài người. Đó là hoạt động đảm bảo cho nhỏ người và xã hội loài người tồn tại và phát triển. Là cơ sở hình thành các hoạt động khác. Tham khảo XemV.1.a. Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn (GT. Tr 106-108)
The correct answer is: chuyển động sản xuất vật dụng chất tất cả vai trò đặc biệt quan trọng nhất.
12. Nguồn gốc nhận thức của nhà nghĩa duy vai trung phong là:
Select one:
a. Tôn giáo.
b. Nhu cầu an ủi của nhỏ người.
c. Khoa học chưa phát triển, có không ít hiện tượng mà con người không sở hữu và nhận thức được.
d. Sự để ý phiến diện, hoàn hảo hóa, thần thánh hóa một mặt, một công năng nào kia của quy trình nhận thức.
Phản hồi
Phương án đúng là:. Sự để mắt tới phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào kia của quá trình nhận thức.Vì lúc nhận thức được vai trò của ý thức thì chủ nghĩa duy trung ương lại đề cao, thậm chí tuyệt đối hóa vai trò đó của ý thức mà không thấy được vai trò của vật chất. Tham khảo Xem I.1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy đồ dùng và chủ nghĩa duy tâm trong việc xử lý vấn đề của của triết học tập (GT. Tr 35-37)..
The correct answer is: sự xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức.
13. Theo cách nhìn của triết học Mác – Lênin, đặc trưng nào trong số đặc trưng sau của kẻ thống trị giữ vai trò bỏ ra phối các đặc trưng không giống của giai cấp:
Select one:
a. Khác biệt về cách tiến hành và quy mô thu nhập.
b. Tập đoàn này có thể chiếm lao động của tập đoàn lớn khác.
c. Không giống nhau về quyền sở hữu so với tư liệu sản xuất chủ yếu của buôn bản hội.
d. Khác nhau về vai trò trong tổ chức cai quản sản xuất, tổ chức quản lý lao cồn xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: khác biệt về quyền sở hữu so với tư liệu sản xuất đa phần của làng hội.Vì Căn cứ vào định nghĩa giai cấp của V.I.Lênin. Tham khảo Xem V.1.a. Khái niệm giai cấp (GT. Tr 158-160).
The correct answer is: khác biệt về quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất đa phần của xã hội.
14. Hãy chỉ ra vấn đề thể hiện lập ngôi trường triết học tập duy tâm:
Select one:
a. Trong xã hội tất cả giai cấp, kẻ thống trị nào chiếm địa vị thống trị về kinh tế tài chính thì cũng chiếm địa vị thống trị trong đời sống tinh thần.
b. Xích míc trong nghành nghề dịch vụ kinh tế, quy định đặc thù mâu thuẫn trong nghành nghề dịch vụ chính trị, tinh thần.
c. Trong làng mạc hội bao gồm giai cấp, kiến trúc th¬ượng tầng mang tính chất chất giai cấp.
d. Trong tất cả các đưa biến lịch sử vẻ vang thì chuyển biến về chủ yếu trị là yếu tố đặc biệt quan trọng nhất ra quyết định sự phát triển của lịch sử.
Phản hồi
Phương án đúng là: Trong tất cả các đưa biến lịch sử vẻ vang thì chuyển biến về bao gồm trị là yếu hèn tố đặc biệt quan trọng nhất đưa ra quyết định sự cải tiến và phát triển của kế hoạch sử.Vì Theo quan tiền điểm duy vật biện chứng chính trị thuộc lĩnh vực ý thức. Quan lại điểm này cho răng gửi biến lịch sử vẻ vang thì biến đổi về thiết yếu trị là yếu tố đặc biệt nhất đưa ra quyết định sự trở nên tân tiến của kế hoạch sử. Tức là mang lại rằng ý thức quyết định vật chất. Tham khảo Xem chương I – I.1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học (GT tr. 35-37) và chương III – II.2. Quan tiền hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (GT tr. 139-141).
The correct answer is: Trong tất cả các chuyển biến lịch sử hào hùng thì chuyển biến về chủ yếu trị là yếu đuối tố quan trọng đặc biệt nhất đưa ra quyết định sự cải cách và phát triển của kế hoạch sử.
15. Theo cách nhìn của triết học Mác – Lênin Tiêu chuẩn chỉnh khách quan liêu để riêng biệt các cơ chế xã hội:
Select one:
a. Quan tiền hệ cung ứng đặc trưng.
b. Lực lượng sản xuất.
c. Thể chế bên nước.
d. Chế độ chính trị.
Phản hồi
Phương án đúng là: quan lại hệ cung ứng đặc trưng.Vì Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin các quan hệ sản xuất hợp thành cơ sở hạ tầng – cơ cấu ghê tế của xã hội. Và các quan tiền hệ này quy định kiến trúc thượng tầng của xã hội. Vào số các quan lại hệ sản xuất ấy quan hệ sản xuất đặc thù đóng vai trò quan lại trọng quyết định. Tìm hiểu thêm Xem II.1.a. định nghĩa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (GT. Tr 136-138).
The correct answer is: quan lại hệ thêm vào đặc trưng.
16. Nhận định nào sau đó là của Lenin về quan hệ giữa các thống trị trong thôn hội có đơn giai cấp?
Select one:
a. “ thống trị là những tập đoàn lớn người, mà tập đoàn này rất có thể chiếm chiếm lao rượu cồn của tập đoàn lớn khác vì chưng chỗ các tập đoàn đó bao gồm vai trò khác nhau trong một chính sách KT-XH nhất định”
b. “ kẻ thống trị là những tập đoàn lớn người, mà tập đoàn này hoàn toàn có thể chiếm đoạt lao đụng của tập đoàn khác bởi vì chỗ những tập đoàn đó bao gồm địa vị không giống nhau trong một chế độ KT-XH nhất định”
c. “ thống trị là những tập đoàn người, mà tập đoàn lớn này hoàn toàn có thể chiếm đoạt lao cồn của tập đoàn khác vị chỗ những tập đoàn đó tất cả thu nhập không giống nhau.trong một chính sách KT-XH nhất định”
d. “ thống trị là những tập đoàn lớn người, mà tập đoàn lớn này rất có thể chiếm đoạt lao đụng của tập đoàn lớn khác do chỗ các tập đoàn đó có nhu cầu hưởng thụ không giống nhau. Vào một chế độ KT-XH nhất định”
Phản hồi
Phương án đúng là: “ kẻ thống trị là những tập đoàn người, mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao đụng của tập đoàn lớn khác vì chỗ các tập đoàn đó có địa vị không giống nhau trong một chế độ KT-XH nhất định”.Vì Căn cứ vào định nghĩa giai cấp của V.I.Lênin. Tham khảo Xem V.1.a. Khái niệm giai cấp. (GT. Tr 158-160).
The correct answer is: “ ách thống trị là những tập đoàn lớn người, mà tập đoàn này rất có thể chiếm đoạt lao hễ của tập đoàn khác vày chỗ các tập đoàn đó gồm địa vị không giống nhau trong một chế độ KT-XH nhất định”
17. Nhận dịnh nào tiếp sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Tự trực quan nhộn nhịp đến tư duy trừu t¬ượng, từ tứ duy trừu t¬ượng mang đến khái niệm – đó là tuyến đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện nay khách quan.
b. Từ trực quan tấp nập đến tưduy trừu tượng, tự tưduy trừu tượng đến cảm hứng đó là con đường biện chứng của việc nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
c. Từ bỏ trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, tự tưduy trừu tượng đến trong thực tiễn đó là tuyến đường biện chứng của sự việc nhận thức chân lý, của việc nhận thức hiện thực khách quan.
d. Từ bỏ trực quan đến bốn duy trừu tượng, từ tứ duy trừu tượng đến chân lý đó là tuyến phố biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.
Phản hồi
Phương án đúng là: từ bỏ trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, từ bỏ tưduy trừu tượng đến thực tế đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của việc nhận thức lúc này khách quan.Vì Đó là sự khẳng định của V.I.Lênin.Sự khẳng định này phù hợp với biện chứng của quá trình nhận thức theo quan liêu điểm duy vật biện chứng. Tìm hiểu thêm Xem V.3.a. Cách nhìn của Lênin về tuyến phố biện chứng của việc nhận thức chân lý (GT.tr114-119)
The correct answer is: trường đoản cú trực quan sinh động đến tưduy trừu tượng, tự tưduy trừu tượng đến trong thực tế đó là con đường biện chứng của việc nhận thức chân lý, của việc nhận thức lúc này khách quan.
18. định nghĩa ý thức xóm hội dùng để làm chỉ:
Select one:
a. Mặt sinh hoạt niềm tin của xóm hội.
b. Tâm lý xã hội.
c. Phong tục truyền thống cuội nguồn của làng mạc hội.
d. Tứ tưởng tình cảm của buôn bản hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: góc nhìn sinh hoạt tinh thần của làng hội.Vì Căn cứ vào khái niệm về ý thức xã hội. Tìm hiểu thêm Xem III.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội (GT. Tr 142-145).
The correct answer is: góc nhìn sinh hoạt tinh thần của xã hội.
19. Theo Mác với Ăngghen thì điểm khác biệt căn bản, minh bạch loài tín đồ với sinh vật là:
Select one:
a. Bốn duy.
b. Ngôn ngữ.
c. Tôn giáo.
d. Hoạt động sản xuất đồ dùng chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: hoạt động sản xuất thiết bị chất.Vì Chỉ có sản xuất vật chất thì nhỏ người mới có thể là bé người; và cũng nhờ sản xuất vật chất mà con người mới có tứ duy, ngôn ngữ, tôn giáo…Tham khảo xem I.1.a. Thêm vào vật hóa học và cách tiến hành sản xuất (Gt. Tr 126-127
The correct answer is: hoạt động sản xuất thiết bị chất.
20. Tiền đề trình bày của chủ nghĩa Mác là:
Select one:
a. Công ty nghĩa duy đồ vô thần của Phoiơbắc, trình bày về cực hiếm của lao động của Xmit với Ricacđô với phép biện triệu chứng của Hêghen.
b. Quy chế độ bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, Triết học truyền thống Đức và kinh tế chính trị học truyền thống Anh.
c. Triết học cổ xưa Đức, kinh tế tài chính chính trị học cổ điển Anh và công ty nghĩa làng mạc hội ngoạn mục Anh cùng Pháp.
d. Triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị học truyền thống Anh với thuyết tiến hóa của Đácuyn
Phản hồi
Phương án đúng là: Triết học truyền thống Đức, tài chính chính trị học cổ điển Anh và chủ nghĩa làng mạc hội ngoạn mục Anh với Pháp.Vì Chủ nghĩa Mác kế thừa những giá trị tinh thần của nhân loại, nhưng lại trực tiếp là từ triết học truyền thống Đức, kinh tế tài chính chính trị học cổ điển Anh và chủ nghĩa thôn hội không tưởng Anh và Pháp. Tham khảo: coi I.2.a. Phần đông điều kiện, tiền đề của sự thành lập và hoạt động của nhà nghĩa Mác (GT. Tr 12-17).
The correct answer is: Triết học cổ xưa Đức, kinh tế chính trị học truyền thống Anh và công ty nghĩa thôn hội siêu hạng Anh và Pháp.
21. Thực chất của trái đất là vật dụng chất, quả đât thống độc nhất vô nhị ở tính vật dụng chất. Điều đó miêu tả ở chỗ:
Select one:
a. Chỉ có một nhân loại duy tuyệt nhất là quả đât vật chất.
b. Toàn bộ mọi sự vật, hiện tượng của trái đất chỉ là những hiệ tượng biểu hiện phong phú của vật chất với đều mối contact vật hóa học và tuân theo quy cơ chế khách quan.
c. Thế giới vật hóa học tồn tại vĩnh viễn, vô hạn cùng vô tận.
d. Chỉ bao gồm một nhân loại duy nhất là quả đât vật chất. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng của trái đất chỉ là những vẻ ngoài biểu hiện nhiều chủng loại của vật chất với số đông mối contact vật hóa học và tuân theo quy qui định khách quan. Thế giới vật hóa học tồn tại vĩnh viễn, vô hạn cùng vô tận.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chỉ tất cả một quả đât duy tốt nhất là nhân loại vật chất. Toàn bộ mọi sự vật, hiện tượng lạ của trái đất chỉ là những hình thức biểu hiện đa dạng chủng loại của vật chất với phần đa mối liên hệ vật hóa học và theo đúng quy chế độ khách quan. Quả đât vật hóa học tồn trên vĩnh viễn, vô hạn với vô tận.Vì Sự khẳng định đó đồng nghĩa với sự khẳng định chỉ bao gồm một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Và điều đó cũng ko có nghĩa là vạn vật vào thế giới là đồng nhất. Chúng tồn tại dưới nhiều dạng cụ thể khác nhau, chúng là những hình thức biểu hiện đa dạng và phong phú của vật dụng chất. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng lạ của trái đất tồn tại với rất nhiều mối contact vật hóa học và tuân thủ theo đúng quy quy định khách quan. Xem thêm Xem II.1.c. Tính thống nhất vật chất của thế giới (GT. Tr 47-48).
The correct answer is: Chỉ tất cả một trái đất duy tốt nhất là trái đất vật chất. Toàn bộ mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ của trái đất chỉ là những bề ngoài biểu hiện đa dạng của vật hóa học với phần đông mối tương tác vật hóa học và tuân thủ theo đúng quy nguyên tắc khách quan. Thế giới vật hóa học tồn trên vĩnh viễn, vô hạn với vô tận.
22. Nhận định nào đúng: bộ phận lý luận giữ vai trò là thế giới quan và cách thức luận bình thường nhất của chủ nghĩa Mác- Lênin là:
Select one:
a. Triết học tập Mác-Lênin.
b. Tài chính chính trị học tập Mác-Lênin.
c. Nhà nghĩa làng mạc hội khoa học.

Xem thêm: Trường Thpt Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc, Trường Thpt Ngô Gia Tự

d. Triết học tập Mác- Lênin, kinh tế chính trị học Mác- Lênin, chủ nghĩa thôn hội khoa học
Phản hồi
Phương án đúng là: Triết học Mác-Lênin .Vì Triết học Mác – Lênin là khối hệ thống tri thức lý luận phổ biến nhất của con tín đồ về cầm cố giới, về bản thân con fan và địa điểm của con bạn trong thế giới đó. Do vây, triết học Mác-Lênin giữ vai trò là thế giới quan và cách thức luận bình thường nhất xem thêm : xem I.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin với 3 phần tử cấu thành (GT. Tr 10)
The correct answer is: Triết học Mác-Lênin.
23. Các nguyên lý cơ phiên bản của phép biện bệnh duy đồ là:
Select one:
a. Ba nguyên lý: nguyên tắc về mối liên hệ, nguyên tắc về sự chuyên chở và nguyên tắc về sự phạt triển.
b. Cha nguyên lý: nguyên lý về mâu thuẫn, nguyên lý về mối tương tác phổ đổi mới và NLy về sự phát triển.
c. Bốn nguyên lý: nguyên tắc phủ định biện chứng, nguyên tắc về mâu thuẫn, nguyên
d. Nhị nguyên lý: nguyên tắc về mối contact phổ biến và nguyên tắc về sự phân phát triển.
Phản hồi
Phương án đúng là: nhì nguyên lý: nguyên tắc về mối liên hệ phổ biến đổi và nguyên tắc về sự phát triển.Vì Phép biện chứng duy vật được định nghĩa “là khoa học về sự liên hệ phổ biến”. “là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”. Nội dung căn bản của phép biện chứng duy vật được thể hiện tập trung và rõ nét ở hai nguyên lý nêu trên. Tìm hiểu thêm Xem II. Các nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy thứ (GT. Tr 69-76
The correct answer is: nhì nguyên lý: nguyên tắc về mối contact phổ trở nên và nguyên lý về sự phạt triển.
24. Vận động
Select one:
a. Là phạm trù chỉ rất nhiều sự thay đổi nói chung, từ địa chỉ này mang đến vị trí khác.
b. Là phạm trù chỉ phần lớn sự thay đổi của các vật thể.
c. Là phạm trù chỉ đa số sự biến đổi của tư¬ duy nói chung.
d. Là phạm trù chỉ phần đông sự biến đổi nói chung, trường đoản cú sự biến đổi vị trí đơn giản đến bốn duy.
Phản hồi
Phương án đúng là: là phạm trù chỉ hầu hết sự chuyển đổi nói chung, từ sự thay đổi vị trí đơn giản và dễ dàng đến tư duy.Vì Vận động được hiểu theo nghĩa thông thường nhất, tức là theo quan điểm triết học bao quát mọi hình thức vận động của thế giới vật chất. Xem thêm Xem II.1.b. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất (GT.Tr 44-47).
The correct answer is: là phạm trù chỉ phần lớn sự thay đổi nói chung, từ bỏ sự biến hóa vị trí dễ dàng và đơn giản đến tứ duy.
25. Theo quan tiền điểm duy vật lịch sử, nguồn gốc, động lực cơ bản nhất của mọi quá trình phát triển xã hội là:
Select one:
a. Sự phát triển của khoa học
b. Sự phát triển của khoa học và công nghệ
c. Sự vận động của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan liêu hệ sản xuất
d. Đấu tranh giai cấp
Phản hồi
Phương án đúng là: Sự vận động của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan tiền hệ sản xuất.Vì Căn cứ vào cấu trúc của hình thái kinh tế – xã hội và quy trình lịch sử- tự nhiên của sự cách tân và phát triển các hình thái ghê tế – xã hội tìm hiểu thêm Xem IV. Phạm trù hình thái tởm tế – xã hội và khiếp tế – xã hội (GT 152-158).
The correct answer is: Sự vận động của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan liêu hệ sản xuất
26. Câu nào tiếp sau đây thể hiện tại đúng nhất ý kiến của chủ nghĩa duy vật dụng biện chứng?
Select one:
a. Ý thức là thành phầm của thiết bị chất yêu cầu hoàn toàn nhờ vào vào đồ vật chất.
b. Phần lớn tay đổi chỉ rất có thể thực hiện tại được bằng sức mạnh vật chất, ý thức gồm vai trò không đáng kể.
c. Tất cả chí ắt làm cho nên! Điều đó cho thấy thêm ý thức có vai trò đưa ra quyết định đối với vận động con người.
d. Ý thức tác động trở lại vật hóa học bằng bài toán định hướng, lãnh đạo các hoạt động vui chơi của con người.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ý thức tác động trở lại vật hóa học bằng bài toán định hướng, chỉ đạo các hoạt động của con người.Vì công ty nghĩa duy đồ biện bệnh cho rằng vật chất quyết định ý thức. Và với bản chất sáng tạo mà ý thức có có thể tác động trở lại làm cầm đổi vật chất. Mặc dù nhiên, ý thức chỉ là hình ảnh tinh thần phải nó chỉ thể làm cụ đổi vật chất thông qua hoạt động vật chất của bé người, bằng cách định hướng, chỉ đạo các hoạt động đó. Xem thêm Xem II.3.b. Vai trò của ý thức đối với vật chất (GT. Tr 56-58
The correct answer is: Ý thức ảnh hưởng tác động trở lại vật chất bằng vấn đề định hướng, chỉ huy các buổi giao lưu của con người.
27. Cơ sở hạ tầng của làng mạc hội là:
Select one:
a. Cục bộ các quan hệ nam nữ sản xuât hợp thành cơ cấu tài chính của xóm hội.
b. Những lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt của thôn hội.
c. Lực lượng cung ứng của xóm hội.
d. đất dai, khoáng sản của quốc gia
Phản hồi
Phương án đúng là: toàn cục các quan hệ tình dục sản xuât phù hợp thành cơ cấu tài chính của xóm hội.Vì Căn cứ vào khái niệm cửa hàng hạ tầng. Tìm hiểu thêm Xem II.1. Khái niệm các đại lý hạ tầng, phong cách thiết kế thượng tầng (GT. Tr 136-138
The correct answer is: tổng thể các quan hệ nam nữ sản xuât đúng theo thành cơ cấu tài chính của xã hội.
28. Nguồn gốc trực tiếp của sự việc phân hóa ách thống trị trong xã hội là do:
Select one:
a. Chế độ chiếm hữu tứ nhân về tứ liệu sản xuất.
b. Bạo lực.
c. Bất đồng đẳng tự nhiên.
d. Không xác định.
Phản hồi
Phương án đúng là: chính sách chiếm hữu tứ nhân về tứ liệu sản xuất.Vì Chỉ có như vậy thì địa vị của những người lao động trong quá trình sản xuất vật chất mới khác nhau, giai cấp mới xuất hiện và tồn tại được. Xem thêm Xem V.1.a. Tư tưởng giai cấp. (GT. Tr 160).
The correct answer is: chế độ chiếm hữu tứ nhân về bốn liệu sản xuất.
29. Công ty nghĩa Mác- Lênin:
Select one:
a. Là 1 trong những khoa học tập thống nhất, được cấu thành từ ba thành phần lý luận cơ bạn dạng là triết học Mác-Lênin, kinh tế tài chính chính trị học tập Mác-Lê nin và chủ nghĩa làng hội khoa học.
b. Ko phải là 1 khoa học tập thống độc nhất được cấu thành trường đoản cú ba phần tử lý luận cơ bạn dạng là triết học tập Mác-Lênin, tài chính chính trị học Mác-Lê nin và nhà nghĩa làng hội khoa học mà lại trái lại, đó là cha khoa học tồn tại độc lập với nhau, không thể gắn kết trong một khối hệ thống chung.
c. Là một khoa học được cấu thành từ bỏ ba phần tử lý luận cơ bản là triết học Mác-Lênin, tài chính chính trị học Mác-Lê nin và nhà nghĩa làng mạc hội khoa học; vào đó, mỗi bộ phận lý luận có tác dụng tương đối hòa bình của nó trong một khối hệ thống lý luận thống nhất.
0
Phản hồi
Phương án đúng là: ko phải là một trong khoa học thống nhất được cấu thành trường đoản cú ba phần tử lý luận cơ phiên bản là triết học tập Mác-Lênin, kinh tế chính trị học tập Mác-Lê nin và chủ nghĩa thôn hội khoa học nhưng trái lại, đó là cha khoa học tập tồn tại hòa bình với nhau, ko thể kết nối trong một hệ thống chung.Vì nhà nghĩa Mác- Lênin là một khoa học tập được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là triết học Mác-Lênin, kinh tế tài chính chính trị học tập Mác-Lê nin và chủ nghĩa thôn hội khoa học; vào đó, mỗi bộ phận lý luận có chức năng tương đối tự do của nó vào một khối hệ thống lý luận thống nhất. Xem thêm : coi I.1. Công ty nghĩa Mác – Lênin với 3 thành phần cấu thành (GT. Tr 10-11).
The correct answer is: ko phải là một trong những khoa học thống tốt nhất được cấu thành tự ba phần tử lý luận cơ phiên bản là triết học Mác-Lênin, tài chính chính trị học Mác-Lê nin và công ty nghĩa làng hội khoa học nhưng trái lại, kia là cha khoa học tập tồn tại tự do với nhau, ko thể kết nối trong một hệ thống chung.
30. Tính ví dụ của chân lý gồm nghĩa là:
Select one:
a. đầy đủ hiểu biết yêu cầu đầy đủ, bỏ ra tiết.
b. Sự thật phải được kiểm tra.
c. Mỗi tri thức chính xác chỉ trong số những không gian, thời hạn xác định.
d. Tất yêu hiểu được những khái niệm trừu tượng.
Phản hồi
Phương án đúng là: từng tri thức chính xác chỉ giữa những không gian, thời hạn xác định.Vì Chân lý (tri thức) phản ánh các sư vật, hiện tượng khách quan, có nội dung phù hợp với các sư vật, hiện tượng khách quan tiền đó. Mà các sư vật, hiện tượng khách quan luôn luôn tồn tại trong những khoảng thời gian, không khí xác định với những đặc trưng, tính chất xác định. Vì chưng vậy, chân lý luôn là cụ thể, mỗi học thức về sự vật, hiện tượng chỉ chính xác trong phần lớn không gian, thời hạn xác định. Xem thêm Xem V.2.b. Chân lý và vai trò của chân lý đối với thực tiễn (Gt. Tr 119-124)
The correct answer is: từng tri thức đúng đắn chỉ trong những không gian, thời gian xác định.
31. Trong các tác phẩm kinh điển sau đây, thành quả nào được thể hiện tập trung việc Lê nin đã thừa kế và phát triển quan niệm của chủ nghĩa Mác về đồ vật chất, về mối quan hệ giữa vật hóa học và ý thức, tồn tại làng mạc hội và ý thức xóm hội?
Select one:
a. “Làm gì?”
b. “Chủ nghĩa duy đồ dùng và nhà nghĩa kinh nghiệm tay nghề phê phán”
c. “Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác”
d. “Bút cam kết triết học”
Phản hồi
Phương án đúng là: “Chủ nghĩa duy đồ dùng và công ty nghĩa tay nghề phê phán”.Vì Đây là tác phẩm ra đời vào thời kỳ khủng hoảng về thế giới quan lại của các nhà khoa học, là thời kỳ tấn công mạnh mẽ của chủ nghĩa duy trọng tâm vào chủ nghĩa duy vật, vào chủ nghĩa Mác. Để giải quyết những nhiệm vụ lịch sử đó Lênin đã viết “Chủ nghĩa duy thiết bị và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”. Tham khảo: coi I.2.c. Giai đoạn bảo vệ và phát triển công ty nghĩa Mác (GT. Tr 21-25)
The correct answer is: “Chủ nghĩa duy thiết bị và chủ nghĩa tay nghề phê phán”
32. Vật chất tồn tại khách quan có nghĩa là nó:
Select one:
a. Lâu dài cảm tính.
b. Tồn tại nạm thể.
c. Mãi sau thực.
d. Tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào vào ý thức con người.
Phản hồi
Phương án đúng là: vĩnh cửu độc lập, không dựa vào vào ý thức con người.Vì Sự tồn tại khách quan lại là sự mãi sau độc lập, không phụ thuộc vào ý thức bé người. Tham khảo: coi II.1.a. Phạm trù vật chất (GT. Tr 39-44).
The correct answer is: vĩnh cửu độc lập, không phụ thuộc vào vào ý thức bé người.
33. Mâu thuẫn, xung thốt nhiên trong nghành nghề tư tưởng – chủ yếu trị là:
Select one:
a. Phản nghịch ánh xích míc trong hạ tầng của thôn hội.
b. Bởi vì bất đồng, không hiểu lẫn nhau.
c. Do bản chất của tư tưởng, chủ yếu trị.
d. Bởi vì bất đồng, không hiểu nhiều lẫn nhau và do thực chất của tư tưởng, chủ yếu trị.
Phản hồi
Phương án đúng là: phản nghịch ánh mâu thuẫn trong cơ sở hạ tầng của làng mạc hội.Vì nghành tư tưởng – thiết yếu trị thuộc kiến trúc thượng tầng, mà kiến trúc thượng tầng bị quy định bởi cơ sở hạ tầng. Tham khảo Xem II.2.a. Khái niệm cửa hàng hạ tầng, kiến trúc thượng tầng (GT. Tr 136-138).
The correct answer is: bội nghịch ánh mâu thuẫn trong hạ tầng của thôn hội.
34. Lúc khoa học thoải mái và tự nhiên phát hiện ra tia X, ra hiện tượng kỳ lạ phóng xạ, ra điện tử là 1 thành phần cấu tạo nên nguyên tử, theo Lênin điều đó chứng tỏ gì?
Select one:
a. Vật hóa học không lâu dài thật sự.
b. Vật chất tiêu rã mất,
c. Giới hạn hiểu biết trước đó của họ về vật hóa học mất đi.
d. Trang bị chất chỉ với biểu hiện của ý thức.
Phản hồi
Phương án đúng là: số lượng giới hạn hiểu biết trước đây của bọn họ về vật chất mất đi.Vì Thế giới vật chất là vô cùng, vô tận. Nhận thức là quá trình phản ánh thế giơi đó. Sư nhận thức luôn bị giới hạn bởi những điều kiện lịch sử – cụ thể. Trước mác, các nhà triết học và khoa học cụ thể, do tư duy bằng phương pháp siêu hình đã đồng nhất vật chất với nguyên tử – phần tử được coi là nhỏ nhất. Và khi điện tử được phát hiện ra họ cho rằng vật chất (nguyên tử) biến mất. TRái ngược với quan tiền điểm này Lênin đã khẳng định không phải là vật chất mà chỉ là giới hạn hiểu biết về vật chất biến chuyển mất mà thôi. Tìm hiểu thêm Xem II.1.a. Phạm trù vật chất (GT. Tr 39-44).
The correct answer is: giới hạn hiểu biết trước đó của họ về vật chất mất đi.
35. Triết học Mác – Lênin nghiên cứu:
Select one:
a. Mọi quy pháp luật vận động, phát triển chung duy nhất của trường đoản cú nhiên, làng hội và tứ duy.
b. Bản chất của thế giới và cuộc sống con người.
c. đều quy vẻ ngoài khách quan của quy trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
d. Thủ tục sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa.
Phản hồi
Phương án đúng là: rất nhiều quy chế độ vận động, phát triển chung độc nhất của tự nhiên, thôn hội và tứ duy.Vì Triết học là hệ thống tri thức lý luận bình thường nhất của bé người về thế giới và bởi vậy nó đều quy hình thức vận động, cách tân và phát triển chung độc nhất vô nhị của tự nhiên, thôn hội và tứ duy. Tham khảo: xem I.1. Nhà nghĩa Mác – Lênin cùng 3 thành phần cấu thành (GT. Tr 9-10).
The correct answer is: đa số quy dụng cụ vận động, trở nên tân tiến chung tuyệt nhất của từ bỏ nhiên, xã hội và bốn duy.
36. Bài học kinh nghiệm kinh nghiệm trường đoản cú sự thay đổi ở nước ta là:
Select one:
a. đổi mới kinh tế, chủ yếu trị, văn hóa và tư tưởng là trọng tâm.
b. đổi mới chính trị là trọng tâm.
c. Thay đổi văn hóa, bốn tưởng là trọng tâm.
d. Thay đổi kinh tế là trọng tâm.
Phản hồi
Phương án đúng là: thay đổi kinh tế là trọng tâm.Vì Xã hội là chỉnh thể thống nhất bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, trong đó kinh tế là yếu tố quan trọng quyết định suy đến cùng. Xem thêm Xem IV.1. Phạm trù hình thái tởm tế – xã hội (GT. Tr. 152-153) và IV.3. Giá trị khoa học của lý luận hình thái gớm tế – xã hội (GT. Tr. 156-158)
The correct answer is: đổi mới kinh tế là trọng tâm.
37. Thừa nhận dịnh nào dưới đây đúng nhất?
Select one:
a. Sự đổi mới đổi, cải cách và phát triển của sự thiết bị không phải bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi đổi, cách tân và phát triển của nội dung.
b. Sự biến đổi, cải cách và phát triển của sự vật nhiều lúc cũng bắt đầu từ sự đổi khác phát triển của nội dung.
c. Sự đổi thay đổi, cách tân và phát triển của sự vật lúc nào cũng xong từ sự biến hóa phát triển của nội dung.
d. Sự biến đổi, trở nên tân tiến của sự vật lúc nào cũng bắt đầu từ sự chuyển đổi phát triển của nội dung.
Phản hồi
Phương án đúng là: Sự biến đổi đổi, trở nên tân tiến của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến hóa phát triển của nội dung.Vì trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thì nội dung quyết định hình thức. Khuynh hướng chủ đạo của nội dung là là biến đổi, còn hình thức ổn định tương đối. Tìm hiểu thêm Xem III.4.b. Quan hệ biện bệnh giữa câu chữ và hiệ tượng (GT.tr 83-85).
The correct answer is: Sự trở nên đổi, cách tân và phát triển của sự vật khi nào cũng bước đầu từ sự thay đổi phát triển của nội dung.
38. Phép biện chứng của triết học Hê ghen là:
Select one:
a. Phép biện bệnh duy tâm.
b. Phép biện chứng duy vật.
c. Phép biện triệu chứng tự phát.
d. Biện triệu chứng duy chổ chính giữa chủ quan
Phản hồi
Phương án đúng là: Phép biện triệu chứng duy tâm.Vì Hêghen đứng bên trên lập trường của chủ nghĩa duy tâm để xây dựng hệ thống lý luận biện chứng cua mình. Tìm hiểu thêm Xem I.1.b. Các hình thức cơ bản của phép biện chứng (GT. Tr 62-66).
The correct answer is: Phép biện bệnh duy tâm.
39. Dấn dịnh nào tiếp sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Thực tiễn luôn luôn luôn vận động, thay đổi đổi, phân phát triển, cho nên vì thế nhận thức cũng yêu cầu vận động, biến đổi đổi, phát triển.
b. Thực tiễn luôn luôn luôn vận động, đổi thay đổi, phân phát triển, vì thế nhận thức ko được vận động, đổi thay đổi, cải tiến và phát triển theo thực tiễn.
c. Thực tiễn luôn luôn luôn vận động, biến đổi đổi, vạc triển, vì thế nhận thức cũng buộc phải vận động, biến chuyển đổi, cải cách và phát triển theo cho cân xứng thực tiễn.
d. Thực tiễn chưa phải lúc nào thì cũng vận động, đổi mới đổi, phân phát triển, do đó nhận thức chưa hẳn vận động, biến đổi, phát triển theo cho cân xứng thực tiễn.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thực tiễn luôn luôn vận động, đổi mới đổi, phạt triển, cho nên nhận thức cũng buộc phải vận động, trở nên đổi, cải cách và phát triển theo cho phù hợp thực tiễn.Vì Thực tiễn là hoạt động sở hữu tính lịch sử của bé người. Thực tiễn là nguồn gốc, động lực, là mục đích của nhận thức và đồng thời là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý. Tham khảo Xem lại V.3.b. Chân lý và vai trò của chân lý so với thực tiễn (GT. Tr 119-124).
The correct answer is: Thực tiễn luôn luôn luôn vận động, trở nên đổi, phạt triển, vì vậy nhận thức cũng đề xuất vận động, trở thành đổi, cải cách và phát triển theo cho phù hợp thực tiễn.
40. Công ty nghĩa duy trung khu là khuynh hư¬ớng triết học:
Select one:
a. Nhận định rằng ý thức gồm trước vật chất và ra quyết định vật chất.
b. đề cao ý thức, cảm tình của con ng-ười.
c. Lùi về vai trò của ý thức.
d. Thụt lùi vai trò của trang bị chất.
Phản hồi
Phương án đúng là: nhận định rằng ý thức có trước vật chất và đưa ra quyết định vật chất.Vì Chủ nghĩa duy tâm, xét về bản chất là sự đề cao, tuyệt đối hóa vai trò của ý thức vào mối quan hệ với vật chất. Tham khảo: coi I.1. Sự đối lập giữa nhà ngĩa duy đồ vật và nhà nghĩa duy tâm trong việc giải quyết và xử lý vấn đề của của triết học tập (GT. Tr 35-3
The correct answer is: cho rằng ý thức gồm trước vật chất và ra quyết định vật chất.
41. Nằm trong tính cơ phiên bản nhất của vật hóa học nhờ đó rành mạch vật hóa học với ý thức đã được Lê nin khẳng định trong tư tưởng vật chất là thuộc tính:
Select one:
a. Tồn tại.
b. Tồn tại khách quan.
c. Có thể nhận thức được.
d. Tính nhiều dạng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tồn tại khách hàng quan.Vì Đây là thuộc tính tầm thường nhất của mọi dạng vật chất. Thuộc tính này chỉ có ở vật chất mà ko có ở ý thức. Và do vậy có thể căn cứ vào thuộc tính đó để phân biệt vật chất với ý thức. Xem thêm Xem II.1.a. Phạm trù vật chất (GT. Tr 39-44)
The correct answer is: Tồn tại khách hàng quan.
42. Lựa chọn câu trả lời đúng: các đại lý lý luận kỹ thuật của Đường lối giải pháp mạng của Đảng cộng sản vn là:
Select one:
a. Chủ nghĩa Mác.
b. Công ty nghĩa Mác-Lênin.
c. Công ty nghĩa Mác-Lênin và bốn tưởng hồ Chí Minh.
d. Nhà nghĩa Mác và tư tưởng hồ Chí Minh.
Phản hồi
Phương án đúng là: công ty nghĩa Mác-Lênin và tứ tưởng hồ nước Chí Minh.Vì Đảng cộng sản Việt phái nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tứ tưởng sài gòn làm cơ sở lý luận khoa học. Tham khảo: coi II.1. Đối tượng, mục đích học tập, nghiên cứu.(GT. Tr 29-30).
The correct answer is: chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng hồ nước Chí Minh.
43. Dấn dịnh nào sau đây đúng nhất?
Select one:
a. Dòng riêng tồn tại khách quan.
b. Cái riêng không tồn tại khách hàng quan.
c. Loại riêng chẳng thể tồn tại khách quan.
d. Loại riêng có thể tồn tại khách quan.
Phản hồi
Phương án đúng là: chiếc riêng tồn tại khách quan.Vì Phạm trù cái riêng rẽ dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng, một quá trình nhất định. Sự vật, hiện tượng, quá trình nhất định đó tồn tại khách quan, vì vậy, cái riêng cũng tồn tại khách quan.Tham khảo coi III.1. Loại riêng với cái phổ biến (GT. Tr 77-79).
The correct answer is: loại riêng tồn tại khách hàng quan.
44. đánh giá và nhận định nào sau đấy là đúng nhất về câu chữ và kết cấu logic : công ty nghĩa Mác- Lênin được cấu thành tự ba thành phần lý luận cơ bản là:
Select one:
a. Chủ nghĩa thôn hội khoa học, kinh tế tài chính chính trị học Mác- Lênin, triết học tập Mác-Lênin.
b. Kinh tế chính trị học, nhà nghĩa xóm hội khoa học, triết học tập Mác- Lênin.
c. Triết học tập Mác- Lênin, tài chính chính trị học Mác- Lênin, chủ nghĩa làng hội khoa học.
d. Chủ nghĩa thôn hội khoa học, kinh tế tài chính chính trị với triết học tập Mác- Lênin.
Phản hồi
Phương án đúng là: Triết học Mác- Lênin, kinh tế tài chính chính trị

Bài viết liên quan