toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phèn crom-kali có màu xanh tím, được dùng để làm thuộc da, có tác dụng chất vắt màu trong ngành nhuộm vải. Bí quyết hóa học tập của phèn crom-kali là

A.

Bạn đang xem: Phèn crom-kali có màu

K2SO4.Cr2(SO4)3.12H2O

B. K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O.

C. K2SO4.CrCl3.12H2O

D. K2SO4.CrCl3.24H2O


*

Chọn lời giải B.

• Ta biết: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O là cách làm của phèn chua.

• Nếu cụ K bằng Na, Li tốt NH4 thì được call là phèn nhôm-natri (liti tốt amoni tương ứng).

• Nếu cụ Al bằng các kim loại khác ví như Cr, sắt thì khớp ứng gọi là phèn crom-kali giỏi phèn sắt-kali.Cho những phát biểu sau:

(1) Phèn crom-kali K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có màu xanh tính, được dùng để thuộc da, có tác dụng chất nỗ lực màu trong lĩnh vực nhuộm vải.

(2) sắt phản ứng với HNO3 đặc, nguội thu được muối bột sắt (III) và bao gồm khí NO2 cất cánh ra.

(3) Nhôm từ bốc cháy lúc tiếp xúc cùng với khí Cl2.

(4) Nước tất cả chứa các muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 call là nước cứng toàn phần.

(5) các kim lọai Na cùng K sử dụng làm chất đàm phán nhiệt trong lò bội nghịch ứng phân tử nhân.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Cho những ứng dụng sau đây?

(1) dùng trong ngành công nghiệp thuộc domain authority

(2) dùng công nghiệp giấy

(3) hóa học làm trong nước

(4) chất núm màu trong ngành nhuộm vải

(5) khử chua đất trồng, giáp trùng chuồng trại, ao nuôi

Số áp dụng của phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) là

A. 4

B. 5  

C. 2  

D. 3


Cho những ứng dụng sau đây ?

(1) dùng trong ngành công nghiệp trực thuộc da. (2) dùng công nghiệp giấy.

Xem thêm: Top 8 Xe Air Blade Nhập Thái Giá Bao Nhiêu? ? Air Blade 2016 Thái Lan Giá Bao Nhiêu

(3) chất làm trong nước. (4) chất gắng màu trong nghề nhuộm vải.

(5) khử chua khu đất trồng, gần kề trùng chuồng trại, ao nuôi.

Số áp dụng của phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3


Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp nằm trong da, công nghiệp giấy, chất thế màu trong nghề nhuộm vải, chất làm vào nước. Công thức hóa học của phèn chua là

A. Li 2 SO 4 . Al 2 ( SO 4 ) 3 . 24 H 2 O

B.  K 2 SO 4 . Al 2 ( SO 4 ) 3 . 24 H 2 O

C.  ( NH 4 ) 2 SO 4 . Al 2 ( SO 4 ) 3 . 24 H 2 O

D.  mãng cầu 2 SO 4 . Al 2 ( SO 4 ) 3 . 24 H 2 O


Phèn chua được sử dụng trong ngành công nghiệp ở trong da, công nghiệp giấy, chất ráng màu trong lĩnh vực nhuộm vải, hóa học làm trong nước. Công thức hóa học tập của phèn chua là 

A. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.


Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp nằm trong da, công nghiệp giấy, chất nắm màu trong ngành nhuộm vải, hóa học làm trong nước. Phương pháp hóa học của phèn chua là:

A. Na2SO4.Al(SO4)3.24H2O.

B. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.


Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất nắm màu trong nghề nhuộm vải, hóa học làm vào nước. Bí quyết hóa học rút gọn của phèn chua là