Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phèn crom-kali có màu xanh tím, được dùng để thuộc da, làm chất cầm màu trong ngành nhuộm vải. Công thức hóa học của phèn crom-kali là

A.

Bạn đang xem: Phèn crom-kali có màu

K2SO4.Cr2(SO4)3.12H2O

B. K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O.

C. K2SO4.CrCl3.12H2O

D. K2SO4.CrCl3.24H2O


*

Chọn đáp án B.

• Ta biết: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O là công thức của phèn chua.

• Nếu thay K bằng Na, Li hay NH4 thì được gọi là phèn nhôm-natri (liti hay amoni tương ứng).

• Nếu thay Al bằng các kim loại khác như Cr, Fe thì tương ứng gọi là phèn crom-kali hay phèn sắt-kali.Cho các phát biểu sau:

(1) Phèn crom-kali K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có màu xanh tính, được dùng để thuộc da, làm chất cầm màu trong ngành nhuộm vải.

(2) Fe phản ứng với HNO3 đặc, nguội thu được muối sắt (III) và có khí NO2 bay ra.

(3) Nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí Cl2.

(4) Nước có chứa các muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 gọi là nước cứng toàn phần.

(5) Các kim lọai Na và K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Cho các ứng dụng sau đây?

(1) dùng trong ngành công nghiệp thuộc da

(2) dùng công nghiệp giấy

(3) chất làm trong nước

(4) chất cầm màu trong ngành nhuộm vải

(5) khử chua đất trồng, sát trùng chuồng trại, ao nuôi

Số ứng dụng của phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) là

A. 4

B. 5  

C. 2  

D. 3


Cho các ứng dụng sau đây ?

(1) dùng trong ngành công nghiệp thuộc da. (2) dùng công nghiệp giấy.

Xem thêm: Top 8 Xe Air Blade Nhập Thái Giá Bao Nhiêu? ? Air Blade 2016 Thái Lan Giá Bao Nhiêu

(3) chất làm trong nước. (4) chất cầm màu trong ngành nhuộm vải.

(5) khử chua đất trồng, sát trùng chuồng trại, ao nuôi.

Số ứng dụng của phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3


Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hóa học của phèn chua là

A. Li 2 SO 4 . Al 2 ( SO 4 ) 3 . 24 H 2 O

B.  K 2 SO 4 . Al 2 ( SO 4 ) 3 . 24 H 2 O

C.  ( NH 4 ) 2 SO 4 . Al 2 ( SO 4 ) 3 . 24 H 2 O

D.  Na 2 SO 4 . Al 2 ( SO 4 ) 3 . 24 H 2 O


Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hóa học của phèn chua là 

A. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.


Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hóa học của phèn chua là:

A. Na2SO4.Al(SO4)3.24H2O.

B. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.


Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hóa học rút gọn của phèn chua là