Bài 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 trang 11 SBT chất hóa học 8

Bài 8.6 trang 11 sách bài bác tập Hóa 8: thành phần một phù hợp chất có nguyên tử thành phần Y links với hai nguyên tử O. Nguyên tố oxi chiếm 1/2 về cân nặng của vừa lòng chất.

Bạn đang xem: Sách bài tập hóa học 8

a) Tính nguyên tử khối, cho biết thêm tên và kí hiệu chất hóa học của thành phần Y.

b) Tính phân tử khối của đúng theo chất. Phân tử hợp hóa học nặng bởi nguyên tử yếu tố nào?

(Xem bảng 1, phần phụ lục cuối sách).

Lời giải:

a) vày oxi chiếm 50% ⇒ Y chỉ chiếm cũng một nửa trong hợp hóa học trên ⇒ Y có cân nặng bằng khối lượng của 2 nguyên tử O.

Khối lượng của 2 nguyên tử oxi: 16 x 2 = 32đvC

⇒ khối lượng của Y cũng chính là 32 đvC ⇒ Y là lưu lại huỳnh: S

b) Phân tử khối của hợp chất trên: 32 + 16.2 = 64đvC

Phân tử hợp chất nặng bởi nguyên tử đồng (Cu).

Bài 8.7 trang 11 sách bài xích tập Hóa 8: cần sử dụng phễu phân tách (hình bên), hãy nói phương pháp làm để tách bóc nước thoát ra khỏi dầu hỏa ( dầu hôi).

*

Cho biết dầu hỏa là hóa học lỏng, có cân nặng riêng (D) khoảng tầm 0.89g/ml cùng không rã trong nước.

Lời giải:

Dầu hỏa trong rã trong nước và nhẹ nhàng hơn nước nên khi đổ các thành phần hỗn hợp dầu hỏa vào nước thì dầu đang nổi lên trên, nước tách bóc hành một lớp ngơi nghỉ phía dưới. Mở khóa phễu chan nước chảy xuống từ bỏ từ cho đến khi cạn hết nước thì khóa phễu lại.

Xem thêm: Crayon Shin Cau Be But Chi Tieng Viet, Shin Cậu Bé Bút Chì Mới Nhất Phần 19

Bài 8.8 trang 11 sách bài tập Hóa 8: Bảng trên là khối lượng riêng của một số trong những chất, ghi trong điều kiện thong thường.

ChấtKhối lượng riêng biệt (g/cm3)
Đồng8,92
Kẽm7,14
Nhôm2,70
Khí oxi0,00133
Khí Nito0,00117

Em bao gồm nhận xét gì về cân nặng riêng của những chất rắn so với những chất khí? Hãy giải thích vì sao?

Lời giải:

Khối lượng riêng của những chất rắn phệ hơn khối lượng riêng của những chất khí. Bởi chất sinh hoạt trạng thái khí các phân tử ở rất cách nhau có khoảng cách rất phệ giữa các phân tử nên trọng lượng riêng của hóa học khí sẽ nhỏ hơn chất rắn.

Bài 8.9 trang 11 sách bài bác tập Hóa 8: a) xem lại bài bác tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với từng nào gam. Từ đó tính cân nặng bằng gam của:

- 6,02.1023 nguyên tử oxi.

- 6,02.1023 nguyên tử flo.

- 6,02.1023 nguyên tử nhôm.

Biết rằng, trong phép tính cùng với số nón ta có:

*

b) Nêu nhận xét về số trị của những giá trị trọng lượng tính được này với số trị nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.

Lời giải:

a) Tính cân nặng bằng gam của:

* 6,02.1023 nguyên tử oxi:

6,02.1023.16.1,66.10-24 = 15,989 ≈ 16(g)

* 6,02.1023 nguyên tử flo:

6,02.1023.19. 1,66.10-24 = 18, 987(g)≈ 19 (g)

* 6,02.1023 nguyên tử nhôm:

6,02.1023.19. 1,66.10-24 = 26,98(g) ≈ 27(g)

b) Số trị của những giá trị cân nặng tính được bằng chính số trị nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.