Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 10 được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và desgin .Sách tất cả bảy chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề hóa học …


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Bài 1. Yếu tố nguyên tửBài 2. Phân tử nhân nguyên tử, nhân tố hoá học, đồng vịBài 3. Luyện tập: yếu tố nguyên tửBài 4. Cấu trúc vỏ nguyên tửBài 5. Cấu hình electron nguyên tửBài 6. Luyện tập: cấu trúc vỏ nguyên tửĐề đánh giá 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – hóa học 10

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – HÓA 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcBài 9. Sự đổi khác tuần hoàn tính chất của những nguyên tố hóa học. Định phép tắc tuần hoànBài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 11. Luyện tập: Bảng tuần trả sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử với tính chất của những nguyên tố hóa họcĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 2 – hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12. Link ion – tinh thể ionBài 13. Liên kết cộng hóa trịBài 14. Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15. Hóa trị cùng số oxi hóaBài 16. Luyện tập: links hóa họcĐề bình chọn 15 phút – Chương 3 – hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 17. Bội nghịch ứng oxi hoá – khửBài 18. Phân các loại phản ứng trong hoá học tập vô cơBài 19. Luyện tập: phản nghịch ứng oxi hoá – khửBài 20. Bài thực hành thực tế số 1: bội nghịch ứng lão hóa – khửĐề kiểm soát 15 phút – Chương 4 – chất hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài 21. Tổng quan về đội halogenBài 22. CloBài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric cùng muối cloruaBài 24. Qua quýt về phù hợp chất có oxi của cloBài 25. Flo – Brom – IotBài 26. Luyện tập: nhóm halogenBài 27. Bài thực hành số 2: đặc thù hóa học của khí clo và hợp chất của cloBài 28. Bài thực hành thực tế số 3: tính chất của Brom với IotĐề chất vấn 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – hóa học 10

CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH

Bài 29. Oxi – ozonBài 30. Lưu giữ huỳnhBài 31. Bài thực hành thực tế số 4: tính chất của oxi, lưu lại huỳnhBài 32. Hiđro sunfua – diêm sinh đioxit – lưu hoàng trioxitBài 33. Axit sunfuric – muối hạt sunfatBài 34. Luyện tập oxi với lưu huỳnhBài 35. Bài thực hành số 5: tính chất các hợp hóa học của lưu lại huỳnhĐề kiểm soát 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – hóa học 10

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – HÓA HỌC 10

Bài 36. Vận tốc phản ứng hóa họcBài 37. Bài thực hành số 6: vận tốc phản ứng hóa họcBài 38. Cân bằng hóa họcBài 39. Luyện tập vận tốc phản ứng và thăng bằng hóa họcĐề kiểm soát 15 phút – Chương 7 – hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – chất hóa học 10

Xem thêm: Trò Chơi Cá Lớn Nuốt Cá Bé 8

*

*

*

*

*

Mê cài đặt Sách là thư viện sách online được cho phép người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Shop chúng tôi có không ít sách thuộc nhiều thể loại với những định dạng Ebook thịnh hành cho điện thoại cảm ứng thông minh và sản phẩm công nghệ tính. Bạn đọc có thể xem online hoặc download về máy nhằm tiện theo dõi.


Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi tin tức và hình hình ảnh trên website đông đảo được đọc trên Internet. Shop chúng tôi không cài đặt hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin như thế nào trên website này. Nếu như làm ảnh hưởng đến cá thể hay tổ chức triển khai nào, lúc được yêu thương cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ quăng quật ngay lập tức.