Trong quy trình học giờ đồng hồ Anh, bạn sẽ không một số lần phải sử dụng câu bị động. Câu bị động được sử dụng khi ta muốn nhấn rất mạnh tay vào hành động vào câu.

Bạn đang xem: Thể bị đông trong tiếng anh


*

Công thức chung

S+BE+V past participle(P2)

Điều kiện để có thể biến hóa 1 câu từ dữ thế chủ động thành bị động:

- V trong câu chủ động phải là Transitive Verb (Ngoại cồn từ: đòi hỏi có O theo sau)

- những O (trực tiếp, gián tiếp) bắt buộc được nêu rõ ràng

Quy tắc:

Khi biến hóa 1 câu từ chủ động sang thụ động ta có tác dụng theo công việc sau:

a. Xác địnhS, V, Ovà thì củaVtrong câu chủ động.

b. LấyOtrong câu chủ động làmScủa câu bị động.

LấyStrong câu chủ động làmOvà đặt sauBytrong câu bị động.

c. Biến đổiVchính vào câu chủ động thànhP2(Past Participle) trong câu bị động.

d. ThêmTo bevào trướcP2trong câu bị động (To bephải chia theo thời củaVchính trong câu

chủ cồn và chia theo số của S trong câu bị động).

Bảng công thức những thì nghỉ ngơi thể bị động:

Tense

Active

Passive

Simple Present

S + V + O

S+be +P2 + by + O

Present Continuous

S + am/is/are + V-ing + O

S+ am/is/are + being+ P2 + by + O

Present Perfect

S + has/have + P2 + O

S + has/have + been + P2+ by + O

Simple Past

S + V-ed + O

S + was/were + P2 + by + O

Past Continuous

S + was/were + V-ing + O

S+ was/were + being+ P2 + by + O

Past Perfect

S+ had + P2+O

S + had + been + P2 + by + O

Simple Future

S + will/shall + V + O

S + will + be + P2 + by + O

Future Perfect

S + will/shall + have + P2 + O

S + will + have + been + P2 + by + O

Be + going to

S + am/is/are + going khổng lồ + V + O

S + am/is/are + going khổng lồ + be + P2 + by + O

Model Verbs

S + mã sản phẩm verb + V + O

S + modal Verb + have +P2

S + model verb + be + P2 + by + O

S + modal Verb + have been +P2

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:


-->bị động: You're supposed to+VinfVD: It's your duty to lớn make tea today.>> You are supposed to make tea today.

2/ It's impossible to+Vinf

-->bị động: S + can't + be + P2VD: It's impossible khổng lồ solve this problem.>> This problem can't be solve.

3/ It's necessary to + Vinf

--> bị động: S + should/ must + be +P2VD: It's necessary for you to lớn type this letter. >> This letter should/ must be typed by you.

4/ nhiệm vụ thức + Object.

--> bị động: S + should/must + be +P2.VD: Turn on the lights! >> The lights should be turned on.BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC " NHỜ AI LÀM GÌ"
Chủ độngBị động
Have + sb + VHave + st + P2
Get + sb + khổng lồ VGet + st + P2

VD:

I have my father repair my bike. >> I have my xe đạp repaired by my father.I get my father khổng lồ wash my oto >> I get my oto washed by my father

BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ ĐI SAU NÓ LÀ MỘT ĐỘNG TỪ Ở DẠNG VING

Các cồn từ đó như : love, like, dislike, enjoy, fancy, hate, imagine, regret, mind, admit, involve, deny, avoid....etc>> chủ động: S + V + sb VingBị động: S + V + sb/st + being + P2VD: I like you wearing this dress.>> I lượt thích this dress being worn by you.BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ MAKE/ LETMAKE Công thức dữ thế chủ động : S + make + sb+ Vinf --> Bị động: S +be+ made + to + VinfVD: They make me make tea >> I am made lớn make tea.LET Công thức công ty động: S + let + sb + Vinf --> Bị động: let + sb/st + be P2 hoặc be allowed to Vinf VD:My parents never let me vày anything by myself.→ My parents never let anything be done by myself or I'm never allowed to bởi anything by myself by my parents.They don’t let us beat their dog.→They don’t let their dog be beaten or We are not allowed to beat their dog.

Xem thêm: Bán Gấu Bông Giá Rẻ Tphcm, Gấu Teddy, Gấu Bông To, Gấu Bông Đẹp

BỊ ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘNG TỪ TRI GIÁC( Vp --- verb of perception: see, watch, notice, hear, look…)1/ cấu tạo chủ động: S + Vp + sb + Ving>> Bị động: S + be + P2(of Vp) + Ving (Ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy một phần của hành vi hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành vi khác xen vào)VD: We saw her overhearing us >> She was seen overhearing us.2/ kết cấu 2: S + Vp + sb + V>> Bị động: S + be + P2(of Vp) + to lớn +Vinf(Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu đến cuối)* NOTE: riêng các động từ : feel, find, catch thì chỉ sử dụng công thức 1.


BỊ ĐỘNG KÉP1/ khi main verb sinh hoạt thời HIỆN TẠI

Công thức:People/they + think/say/suppose/believe/consider/report.....+ that + clause.>> Bị động:a/ It's + thought/said/ supposed/believed/considered/reported...+ that + clause( trong những số đó clause = S + Vinf + O)b/ Động từ vào clause để ở thì HTDG hoặc TLĐS + am/is/are + thought/ said/supposed... + khổng lồ + VinfVD: People say that he is a good doctor.>> It's said that he is a good doctor.He is said khổng lồ be a good doctor.c/ Động từ trong clause đặt tại thời QKDG hoặc HTHT.S + am/is/are + thought/ said/ supposed... + to lớn + have + P2.VD: People think he stole my car.>> It's thought he stole my car.He is thought khổng lồ have stolen my car.


Công thức:People/they + thought/said/supposed...+ that + clause.>>Bị động:a/ It was + thought/ said/ supposed...+ that + clause.b/ Động từ vào clause đặt tại thì QKĐ:S + was/were + thought/ said/ supposed... + to lớn + Vinf.VD: People said that he is a good doctor.>> It was said that he is a good doctor.He was said to be a good doctor.c/ Động từ vào clause làm việc thì QKHTS + was/were + thought/ said/ supposed... + khổng lồ + have + P2.VD: They thought he was one of famous singers.>> It was thought he was one of famous singers. He was thought lớn be one of famous singers.

BỊ ĐỘNG CỦA 7ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT

BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ GIẢ " IT".

Công thức:It + be + adj + for sb + to bởi st.>>Bị động:It + be + adj + for st + to lớn be done.VD: It is difficult for me to lớn finish this thử nghiệm in one hour >> It is difficult for this test to be finished in one hour.

BỊ ĐỘNG vào TRƯỜNG HỢP 2 TÂN NGỮ

Trong đó : Oi = Indirect Object.Od = Direct Object.Công thức:S + V + Oi + Od>>Bị động:1/ Oi + be + P2( of V) + Od.2/ Od + be + P2( of V) + to lớn Oi.( riêng cồn từ " buy" cần sử dụng giới từ bỏ " for" ).VD: My friend gave me a present on my birthday.>> A present was given lớn me by my friend on my birthday.I was given a present on my birthday by my friend.

Để luyện thi Ielts hoặc tham khảocác khóa học