thử thách trong giờ Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và biện pháp sử dụng. Dịch từ thách thức sang giờ Anh.

Bạn đang xem: Thử thách tiếng anh là gì


Từ điển Việt Anh

thử thách

to give a trial; to put lớn the proof/test; khổng lồ test

thử thách lòng kiên trì của một ứng viên to lớn put a candidate"s patience khổng lồ the test; to chạy thử a candidate"s patience

người này từng được rèn luyện và thử thách trong binh lửa this person has been trained and tested in the resistance war

ordeal; hardship; trial

tương lai vẫn còn nhiều thách thức further hardship is in store

kinh qua nhiều thử thách gay go to go through the mill; khổng lồ suffer/experience great hardship; khổng lồ suffer/experience hardships


Từ điển Việt Anh - hồ nước Ngọc Đức

thử thách

* noun

trial; challenge

* verb

to try, to challenge


Từ điển Việt Anh - VNE.

thử thách

to try; test, trial, ordeal


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Các Chuyên Gia Thảo Luận Về Khả Năng Bts Tan Rã Vào Năm Nào Nếu Bts Tan Rã


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô search kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tra cứu kiếm và xem những từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm với xem những từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ ý muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để chỉ ra từ thiết yếu xác.Khi tra từ tiếng Việt, chúng ta có thể nhập từ bỏ khóa bao gồm dấu hoặc không dấu,tuy nhiên nếu sẽ nhập chữ tất cả dấu thì những chữ tiếp theo cũng phải tất cả dấu và ngược lại,không được nhập cả chữ bao gồm dấu và không lốt lẫn lộn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*