*
Với công nghệ học tích hợp đa phương tiện và hệ thống các giáo trình bổ trợ hiệu quả, các bạn đang được học theo phương pháp Trực tiếp - Trực tuyến (Blended Learning) hiệu quả nhất hiện nay và có môi trường tiếng Anh chuẩn mực tại nhà để học tiện lợi nhằm tăng cường kỹ năng tiếng giúp giao tiếp hoặc tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh KET (A2) theo chuẩn Châu Âu.

Bạn đang xem: Tiếng anh tăng cường lớp 6

Khóa học này tích hợp đầy đủ các kỹ năng (Nghe - Nói - Đọc - Viết -Ngữ pháp ứng dụng - Luyện âm chuẩn - Từ vựng và Từ điển thông minh) vàưu tiên luyện Phát âm chuẩn và Nghe một cách tự nhiên nhất để giúp học sinh tự tin và phản xạ hiệu quả bằng Tiếng Anh.

Để học tốt và hiệu quả, vui lòng tuân thủ Hướng dẫn học tập và tuân thủ các bước theo gợi ý của từng Chương trình.

Chúc mừng Quý vị và các bạn học viên đang được học tập với công nghệ giáo dục hàng đầu thế giới.


LƯU Ý: Bạn nên dùng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để hiển thị nội dung tốt nhất.

Xem thêm: Mua Bán Nhà Nát Quận Thủ Đức, Bán Nhà Nát Tiện Xây Mới, Hẻm Xe Hơi Quận Thủ Đức

Bấm vào nút tương ứng mỗi tuần học dưới đây để mở bài giảng và bài tập.Open allClose all


Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.Week 1. Orientation & Guides for Introduction Lesson 1.A


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


*

Week 2. Introduction. Lesson A. Everyday English. Meeting people


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 3. Introduction. Lesson. B. Grammar. Be - Possessives


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 4. Introduction. Lesson C. Have got


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 5. Introduction. Lesson D. Vocabulary Time, Days and Months


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 6. Unit 1. Lesson A: Vocabulary & Listening. Family


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 7. Unit 1. Lesson B: Grammar. Present Simple


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 8. Unit 1. Lesson C: Culture. The Royal Family


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 9. Unit 1. Lesson D: Grammar. Present Simple: Questions


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 10. Unit 1. Lesson E: Reading. The Amish


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 11. Unit 1. Lesson F: Everyday English. Making friends


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 12. Unit 1. Lesson G: Writing. A message - Practice & Correction


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 13. Get Ready for Exam (Unit 1)


✲✲✲✲✲Giỏi luôn tiếng anh tại trường✲✲✲✲✲


Week 14. Unit 2. Lesson A: Voca & Listening. Free- time Activities - Lesson B: Grammar. Adverbs of frequency


--------------------------------------******&&&&&*****----------------------------------


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 15. Unit 2. Lesson C: Culture. It’s fun, but is it sport? - Lesson D: Grammar. “can” and adverbs


--------------------------------------******&&&&&*****----------------------------------


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 16. Unit 2. Lesson E: Reading. Extreme Sports


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 17. Unit 2. Lesson F: Everyday English. Likes & Dislikes


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 18. Unit 2. Lesson G: Writing. An announcement - Practice & Correction


✲✲✲✲✲Giỏi luôn tiếng anh tại trường✲✲✲✲✲


Week 19. Language Review & Skills Round-up (Units 1-2)


✲✲✲✲✲Giỏi luôn tiếng anh tại trường✲✲✲✲✲


Week 20. Unit 3. A: Voca & Listening. School subjects - Lesson B: Grammar. There is / are & Some / any


--------------------------------------******&&&&&*****----------------------------------


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 21. Unit 3. Lesson C: Culture. Schools in England - Lesson D: Grammar. Have to


--------------------------------------******&&&&&*****----------------------------------


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 22. Unit 3. Lesson E: Reading. Sumo school


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 23. Unit 3. Lesson F: Everyday English. Giving Directions


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 24. Unit 3. Lesson G: Writing. A letter - Practice & Correction


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 25. Get Ready for Exam (Unit 3)


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 26. Unit 4. Lesson A. Voca & Listening. Clothes - Lesson B: Grammar. Present Continuous


--------------------------------------******&&&&&*****----------------------------------


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 27. Unit 4. Lesson C: Culture. Halloween - Lesson D: Grammar. Present Simple vs Continuous


--------------------------------------******&&&&&*****----------------------------------


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 28. Unit 4. Lesson E: Reading. I do


✲✲✲✲✲Giỏi luôn tiếng anh tại trường✲✲✲✲✲


Week 29. Unit 4. Lesson F: Everyday English. Making arrangements


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 30. Unit 4. Lesson G: Writing. An invitation - Practice & Correction


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 31. Language Review - Skills Round-up (Unit 1-4)


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 32. Unit 5. Lesson A: Voca & Listening. Food - Lesson B: Grammar. Quantity


--------------------------------------******&&&&&*****----------------------------------


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 33. Unit 5. Lesson C. Fussy Eaters - Lesson D: Grammar. Should/ shouldn’t


--------------------------------------******&&&&&*****----------------------------------


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 34. Unit 5. Lesson E: Reading. Feeling good?


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 35. Unit 5. Lesson F: Everyday English. In a café


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Week 36. Unit 5. Lesson G: Writing. A questionnaire - Practice & Correction


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Revision Week. Get Ready for Exam (Unit 5)


✲✲✲✲✲ Giỏi luôn tiếng Anh tại trường ✲✲✲✲✲


Tiện ích học tập


Học tiếng Anh qua Phim - Trò chơi và Bài hát


Góp ý - Nhận xét & Đánh giá


Skip Navigation
Navigation

Home

Site pages

Courses

TATC Lop 6 Vinh Tuong

Tiếng Anh Tăng cường Lớp 6 – THCS An Tường

*
Participants

Miscellaneous

Teacher Courses

Training Courses

Frontpage

TATC Lop 6 Vinh Yen

TATC Lop 6 Phuc Yen

TATC Lop 6 Lap Thach

TATC Lop 6 Tam Dao

TATC Lop 6 Binh Xuyen

TATC Lop 6 Yen Lac

TATC Lop 6 Song Lo

TATC Lop 6 Tam Duong

TATC Lớp 6 tỉnh Vĩnh Phúc


Skip Activities
Activities
Back

Chương trình tiếng Anh tăng cường Vĩnh Phúc:

Tiếng Anh chuẩn Quốc tế đảm bảo chất lượng ISO, học phí tiết kiệm mà hiệu quả cực cao.

Chương trình được triển khai bởi Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc và đồng hành của Cố vấn Chính phủ Pháp & Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới: Giáo sư – Phan Văn Trường (Huân chương Bắc đầu Bội tinh (Chính phủ Pháp trao tặng) và Huy chương “Vì Sự nghiệp giáo dục” (Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng).