Khung: mộc thôngViền khung: vật liệu bằng nhựa Composite.

Bạn đang xem: Tranh 3d cá chép hoa sen

Chất liệu in ấn: vải Canvas.

Xem thêm: Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Kinh Cầu Cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Lạy

Xuất xứ: Việt Nam.Bảo hành: 1 năm.
150.000₫","sku":"TT0600","variation_description":"","variation_id":41759,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"40x60","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"399TCK-TT0600","caption":"","url":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg","alt":"399TCK-TT0600","src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg","srcset":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg 600w, https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-300x300.jpg 300w, https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":36663,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000₫","sku":"TT0600","variation_description":"","variation_id":41760,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"60x90","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":450000,"display_regular_price":450000,"image":"title":"399TCK-TT0600","caption":"","url":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg","alt":"399TCK-TT0600","src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg","srcset":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg 600w, https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-300x300.jpg 300w, https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":36663,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"450.000₫","sku":"TT0600","variation_description":"","variation_id":41761,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"80x120","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":750000,"display_regular_price":750000,"image":"title":"399TCK-TT0600","caption":"","url":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg","alt":"399TCK-TT0600","src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg","srcset":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg 600w, https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-300x300.jpg 300w, https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhathocusg.com/wp-content/uploads/2022/06/399TCK-TT0600-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":36663,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"750.000₫","sku":"TT0600","variation_description":"","variation_id":41762,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Kích thước

Bài viết liên quan