Vẫy tay chào tuyến phố tình yêu, thuở xưa thường gửi đón muôn chiều, giờ anh đi trong bước đăm chiêu, kiếm tìm dư hương thơm năm củ cô liêu, nay chỉ với mưa đổ muôn chiều, những khăn hồng thư tình còn nguyên, trả cho nàng bao nỗi ưu phiền, Để mai em vui nghĩa tơ duyên, còn riêng anh ca sĩ không tên, buông giờ nhạc câu hát tra cứu quên, Em ơi...từng đêm đóm lửa trên môi, chú ý sao sáng sủa tỏ sườn lưng trời, Em đếm sao thương nhiều dĩ vãng Còn đâu...ngày nào lối bé dại chung đôi, thề cho toàn bộ ngôi đường, Đâu có ngờ trót lưỡi đầu môi, Vẫy tay chào tuyến đường tình duyên, nhằm em về bến nớ xuôi thuyền quan sát mưa rơi ray rứt bé tim, tình thương xưa theo gió qua đêm, yêu thương tiếc những biết ngỏ tế bào tìm.

Bạn đang xem: Vẫy tay chào con đường tình yêu


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 6 Cách Giúp Các Mẹ Trị Đổ Mồ Hôi Trộm Ở Trẻ Sơ Sinh Bạn Nên Biết

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.