Giải bài tập 1, 2, 3 trang 27 VBT toán 5 bài 108 : luyện tập với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Viết số đo tương thích vào ô trống :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

Diện tích bao quanh = diện tích một khía cạnh ( imes ) 4 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 4.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 108

Diện tích toàn phần = diện tích một mặt ( imes ) 6 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 6. 

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Hình lập phương tất cả cạnh 2m :

Diện tích bao bọc của hình lập phương kia là:

(2 × 2) × 4 = 16 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là :

(2 × 2) × 6 = 24 (m2)

+) Hình lập phương có cạnh 1m 5cm :

Đổi : 1m 5cm = 1,05m

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là :

(1,05 × 1,05) × 4 = 4,41 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ là :

(1,05 × 1,05) × 6 = 6,615 (m2)

+) Hình lập phương bao gồm cạnh ( displaystyle 2 over 5dm) :

Diện tích xung quanh của hình lập phương chính là :

( displaystyle left( 2 over 5 imes 2 over 5 ight) imes 4 = 16 over 25;(dm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ là :

( displaystyle left( 2 over 5 imes 2 over 5 ight) imes 6 = 24 over 25;(dm^2))

Vậy ta có bảng tác dụng như sau :

*


bài xích 2


Video gợi ý giải


Người ta làm một cái hộp ko nắp bằng bìa cứng hình trạng lập phương tất cả cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích bìa cần dùng để làm hộp bằng bao các đề-xi-mét-vuông (không tính mép dán) ?

Phương pháp giải:

Vì hộp không có nắp đậy nên diện tích s bìa yêu cầu dùng để triển khai hộp vội vàng 5 lần diện tích s một mặt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Hộp ko nắp hình lập phương: cạnh 1,5 dm

Diện tích bìa có tác dụng hộp: ....dm2?

Bài giải

Diện tích một phương diện của hình lập phương là:

1,5 × 1,5 = 2,25 (dm2)

Diện tích bìa nên dùng để làm hộp là :

2,25 × 5 = 11,25 (dm2)

Đáp số : 11,25dm2.

Xem thêm: Top 10 Quán Cơm Gà Xối Mỡ Ngon Nhất Sài Gòn, Top 10 Quán Cơm Gà Xối Mỡ Sài Gòn


Diện tích toàn phần của hình lập phương đầu tiên là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương sản phẩm công nghệ hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương đồ vật hai nhiều năm gấp mấy lần cạnh của hình lập phương trước tiên ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích s một khía cạnh = diện tích s toàn phần : 6.

- Nếu gồm số a làm sao để cho diện tích một phương diện = a × a thì độ lâu năm cạnh của hình lập phương sẽ là a.

- Tìm cạnh của hình lập phương máy hai nhiều năm gấp mấy lần cạnh của hình lập phương trước tiên ta rước cạnh của hình lập phương máy hai chia cho cạnh của hình lập phương thứ nhất.