Xuất hóa đơn bảo hành sản phẩm

Chi phí bảo hành sản phẩm là 1 trong những khoản túi tiền được doanh nghiệp chi trả mang lại hoạt động bảo hành sản phẩm trên doanh nghiệp. Bài viết này, kế toán tài chính Lê Ánh hướng dẫn bạn dạng xử lý chi phí bảo hành sản phẩm theo thông tư mới nhất.

Bạn đang xem: Xuất hóa đơn bảo hành sản phẩm

(Bảo hành sản phẩm là một khâu hậu mãi nhưng mà tại đó tín đồ bán cam kết khắc phục những lỗi sản phẩm của bản thân trong một vài trường hợp, trong 1 thời hạn nhất quyết được ghi vào quy chế bán sản phẩm và đúng theo đồng thiết lập bán. Trong thực tiễn hiện nay, phần nhiều các hoạt động bán hàng luôn kèm theo các cam kết bảo hành sản phẩm. Thông tin trên phiếu bảo hành sản phẩm phải có đầy đủ các tiêu chí cơ bản bao gồm: tên, showroom người dấn bảo hành, bh cho hàng hóa tại hóa đơn số, ký kết hiệu, ngày xuất hóa đơn để sở hữu căn cứ bảo hành và ghi nhấn các ngân sách chi tiêu phát sinh).


*

1. Giải pháp hạch toán bỏ ra phí bảo hành sản phẩm theo thông tứ 200/2014/TT-BTC

a) phương thức hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

Kế toán ước tính ngân sách bảo hành trên cơ sở con số sản phẩm, hàng hóa đã xác định là tiêu tốn trong kỳ: Nợ TK 641 - bỏ ra phí bán sản phẩm Có TK 352 - dự phòng phải trả (3521)

TH1: công ty không có thành phần độc lập về bảo hành sản phẩm

Ghi nhận chi phí bảo hành thực tế: Nợ những TK 621, 622, 627,... Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)  Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bh sản phẩm, hàng hoá thực tế phát sinh vào kỳ: Nợ TK 154 - chi phí SXKD dở dang Có những TK 621, 622, 627, ...

Khi sửa chữa bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá xong xuôi bàn giao mang lại khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3521) Nợ TK 641 - bỏ ra phí bán sản phẩm (phần dự trữ phải trả về bảo hành sản phẩm còn thiếu). Gồm TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

TH2: công ty có thành phần độc lập về bh sản phẩm, mặt hàng hoá

Số tiền buộc phải trả cho cỗ phận bảo hành về giá thành bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá, dự án công trình xây lắp xong xuôi bàn giao mang đến khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3521) Nợ TK 641 - bỏ ra phí bán sản phẩm (chênh lệch nhỏ tuổi hơn giữa dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá so với ngân sách chi tiêu thực tế về bảo hành). Có TK 336 - phải trả nội bộ.

Khi lập report tài chính, công ty phải xác minh số dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cần trích lập: + Trường đúng theo số dự trữ cần lập nghỉ ngơi kỳ kế toán này to hơn số dự trữ phải trả sẽ lập ngơi nghỉ kỳ kế toán tài chính trước nhưng chưa thực hiện hết thì số chênh lệch hạch toán vào bỏ ra phí, ghi: Nợ TK 641 - chi phí bán sản phẩm Có TK 352 - dự trữ phải trả (3521).

Trường phù hợp số dự phòng phải trả nên lập nghỉ ngơi kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự trữ phải trả đang lập sống kỳ kế toán tài chính trước cơ mà chưa thực hiện hết thì số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm đưa ra phí, ghi: Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3521) bao gồm TK 641 - giá thành bán hàng.

b) cách thức kế toán dự phòng bh công trình xây dựng

 Việc trích lập dự phòng bảo hành công trình desgin được triển khai cho từng công trình, hạng mục dự án công trình hoàn thành, chuyển nhượng bàn giao trong kỳ. Khi xác minh số dự trữ phải trả về bỏ ra phí bh công trình xây dựng, ghi: Nợ TK 627 - ngân sách chi tiêu sản xuất chung  bao gồm TK 352 - dự trữ phải trả (3522).

- khi phát sinh các khoản giá cả liên quan mang đến khoản dự phòng phải trả về bh công trình thiết kế đã lập ban đầu, như chi phí nguyên thứ liệu, chi phí nhân công trực tiếp, ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ, giá thành dịch vụ mua ngoài ...,:

Trường hợp công ty lớn tự tiến hành việc bảo hành công trình xây dựng: lúc phát sinh những khoản ngân sách liên quan đến việc bảo hành, ghi: Nợ những TK 621, 622, 627,...  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)  Có những TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

Cuối kỳ, kết chuyển đưa ra phí bảo hành thực tế tạo nên trong kỳ, ghi: Nợ TK 154 - giá thành SXKD dở dang  Có những TK 621, 622, 627,...

Khi sửa chữa bh công trình xong bàn giao mang lại khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3522)  Nợ TK 632 - giá vốn hàng phân phối (chênh lệch giữa số dự trữ đã trích lập nhỏ tuổi hơn giá cả thực tế về bảo hành). Tất cả TK 154 - túi tiền sản xuất, sale dở dang.

Xem thêm: Sơ Đồ Đấu Dây Quạt Trần Và Quạt Bàn, Sơ Đồ Quạt Điện 3 Số Và Cách Nối Dây Tụ Điện

Trường hòa hợp giao cho đơn vị chức năng trực thuộc hoặc thuê ngoài triển khai việc bảo hành, ghi:  Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522).  Nợ TK 632 - giá vốn hàng cung cấp (chênh lệch thân số dự phòng đã trích lập nhỏ hơn ngân sách thực tế về bảo hành). Có các TK 331, 336...

Hết thời hạn bảo hành công trình xây dựng, nếu dự án công trình không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây dựng phệ hơn giá cả thực tế gây ra thì số chênh lệch bắt buộc hoàn nhập, ghi: Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522)  tất cả TK 711 - thu nhập khác.

2. Bỏ ra phí bh có buộc phải xuất hóa đơn? 

Theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông bốn 39/2014/TT-BTC quy định những trường đúng theo được xuất hóa solo như sau: "Người bán phải khởi tạo hóa solo khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao hàm cả những trường đúng theo hàng hoá, dịch vụ dùng làm khuyến mại, quảng cáo, sản phẩm mẫu; mặt hàng hoá, dịch vụ dùng làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả nạm lương cho tất cả những người lao cồn (trừ hàng hoá vận chuyển nội bộ, chi tiêu và sử dụng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)"

Như vậy, trường vừa lòng xuất hàng, linh kiện bảo hành sản phẩm sản phẩm & hàng hóa không thuộc những trường phù hợp nêu trên, do vậy doanh nghiệp không hẳn xuất hóa solo khi thực hiện bh sản phẩm; bởi bh mang tính triển khai xong sản phẩm, chỉ xẩy ra khi thành phầm bị lỗi trong thời hạn còn bảo hành. đề nghị phân biệt bảo hành thay mới sản phẩm bị lỗi và bảo hành xuất linh kiện, phụ tùng sửa chữa:

- Hình thức bảo hành xuất linh phụ kiện thay thế, sửa chữa:

Trường hợp bảo hành sản phẩm bị lỗi là sửa chữa, thay thế sửa chữa các thành phần (xuất linh kiện, phụ tùng) trong sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa thì bên bán để đưa chi phí bh vào chi phí hợp lý thì sử dụng những chứng trường đoản cú sau để hạch toán: - Phiếu xuất kho linh kiện, phụ tùng thay thế kèm theo đúng theo đồng download bán, - Phiếu bảo hành và Biên phiên bản giao thừa nhận thiết bị, mặt hàng hóa bảo hành có ký nhận của hai bên mua và bán hàng hóa (Phiếu bh phải tất cả đủ những chỉ tiêu: tên, add người được bảo hành, bảo hành cho sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tại hóa 1-1 số, cam kết hiệu, ngày xuất hóa đơn).

- Hình thức bảo hành sản phẩm theo mô hình đổi hàng:

Tại điểm 2.4, phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông bốn 39/2014/TT-BTC tất cả quy định: "Tổ chức, cá nhân mua sản phẩm hóa, người phân phối đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người thiết lập phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, quality phải trả lại toàn cục hay một trong những phần hàng hóa, lúc xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải khởi tạo hóa đơn, trên hóa 1-1 ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không nên quy cách, hóa học lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không gồm hóa đơn, lúc trả lại hàng hóa, mặt mua và mặt bán phải tạo biên bản ghi rõ một số loại hàng hóa, số lượng, quý hiếm hàng trả lại theo giá không tồn tại thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký kết hiệu, ngày, mon của hóa đơn), tại sao trả hàng và bên bán tịch thu hóa đối chọi đã lập.” Đây là trường hòa hợp hàng bán trả lại với bên cung cấp xuất sản phẩm khác gắng thế. Nếu vừa lòng đồng tất cả qui định về bảo hành, khi sản phẩm & hàng hóa bị hư hỏng không sửa chữa được, buộc phải xuất đổi lại hàng thì sở hữu xuất hóa đơn trả sản phẩm (nếu là cá nhân không bao gồm hóa 1-1 thì bên bán thu hồi hóa đơn); mặt khác bên cung cấp khi xuất mặt hàng mới thay thế sửa chữa thì yêu cầu xuất kèm hóa solo (tương ứng với sản phẩm mới) theo đúng quy định.

Hai bên căn cứ hóa đối kháng trả hàng, hóa đơn mới để kê khai, kiểm soát và điều chỉnh số thuế GTGT trong cam kết kê khai thuế tiếp nối và kiểm soát và điều chỉnh số tiền giao dịch (nếu giá chỉ trị sản phẩm mới toanh không tương đồng).

KẾT LUẬN

- Nếu bảo hành hàng bị lỗi là thay đổi hàng bắt đầu tương ứng: bên mua xuất hóa đối chọi trả hàng bị lỗi (hoặc bên bán tịch thu hóa đối kháng nếu mặt mua là cá nhân không tất cả hóa đơn), bên buôn bán xuất hóa đối kháng mới tương xứng hàng hóa, mặt hàng mới thay thế. Phía 2 bên căn cứ các hóa solo để điều chỉnh, kê khai thuế và ghi nhận chi phí.

- nếu như bảo mặt hàng hàng bị lỗi là xuất linh kiện, phụ tùng thay thế sửa chữa thì mặt bán không hẳn xuất hóa đơn. Bên bán căn cứ để ghi nhận đưa ra phí bh là phù hợp đồng download bán, Phiếu xuất kho linh kiện, Biên bạn dạng giao dấn thiết bị, Phiếu bh sản phẩm (các bệnh từ có đầy đủ chữ ký xác thực của hai bên mua-bán). Giữ ý: Trường thích hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sửa chữa, bh sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có thu tiền của bạn thì phải tạo hóa đơn, tính, kê khai và nộp thuế theo quy định.

3. Bệnh từ bh sản phẩm

Theo công văn số 9671/CT-TTHT của viên thuế thành phố hcm về hóa đơn, chứng từ bảo hành sản phẩm.

Các ngôi trường hợp bh miễn chi phí sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cho người tiêu dùng theo khẳng định của công ty về thời hạn và điều kiện bảo hành đã ghi trong Phiếu bảo hành giao cho người sử dụng kèm theo hóa đơn bán hàng hoặc được biểu đạt ghi trên hóa đơn bán hàng phù phù hợp với quy định của luật pháp thì được xử lý như sau:

- trường hợp sửa chữa các thành phần (linh kiện, phụ tùng) vào một sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa thì doanh nghiệp sử dụng Phiếu xuất kho hẳn nhiên Hợp đồng mua bán, Phiếu bh và Biên bạn dạng giao nhận thiết bị, mặt hàng hóa bảo hành có cam kết nhận của phía hai bên mua và bán sản phẩm hóa làm chứng từ hạch toán bỏ ra phí, bên trên Phiếu bh phải tất cả đủ những chỉ tiêu: tên, showroom người được bảo hành, bh cho sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tại hóa 1-1 số, ký hiệu, ngày xuất hóa đơn.

- Trường hòa hợp Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có thu tiền của người tiêu dùng thì phải khởi tạo hóa đơn, tính, kê khai với nộp thuế theo quy định.

Trên đây là cách xử lý bỏ ra phí bảo hành sản phẩm theo thông tư new nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Có thể bạn quan tâm: Hạch toán tài khoản 515, tài khoản doanh thu vận động tài chính như thế nào

Cần sự trợ giúp, bạn để lại comment tại đây để các kế toán trưởng hiện đang thao tác làm việc tại các doanh nghiệp to trực tiếp huấn luyện và đào tạo khóa học kế toán thực hành tại Lê Ánh cung ứng và lời giải cho bạn.