Thần chú Đại Bi là câu thần chú quảng đại viên mãn, vô ngại ngùng đại bi, Chú Đại Bi có sức khỏe cứu khổ, cứu nạn hết sức vi diệu. Trì tụng hoặc có theo bản thân chú Đại Bi thì diệt được vô lượng tội, dấn về vô vàn công đức, vãng sinh nơi Cực Lạc.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của kinh chú đại bi

Chú Đại Bi Là Gì? 

Chú Đại Bi, tốt Đại Bi vai trung phong Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài xích chú căn phiên bản minh họa công đức nội hội chứng của Đức tiệm Tự Tại người yêu Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài bác chú này còn tồn tại các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cố gắng Âm Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni, Quảng Đại thỏa mãn Vô hổ hang Đại Bi vai trung phong Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn cửa hàng Tự Tại người yêu Tát Quảng Đại như ý Vô ngại ngùng Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni, thanh thoát Đà La Ni…

Theo ghê Đại Bi trung khu Đà La Ni, bài chú này được ý trung nhân tát Quán nạm Âm phát âm trước một cuộc tập họp của những Phật, người yêu tát, các thần cùng vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất thịnh hành ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ cập cùng cùng với phật Quán nuốm Âm nghỉ ngơi Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để triển khai thanh tịnh.

*
Kinh Chú Đại Bi có ý nghĩa sâu sắc gì? Đây là tất thảy công đức, ý nguyện của Đức Quan thế Âm nhân tình Tát ý muốn cứu độ chúng sanh thoát ra khỏi bể khổ

Theo khiếp Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan thế Âm tình nhân Tát bởi vì nghĩ mang đến chúng sanh với tâm đại tự đại bi, Ngài ước muốn chúng sinh được an vui, hủy diệt được tất thảy dịch tật, sống lâu, được giàu có, được tiêu trừ tổng thể nghiệp chướng của nhiều đời các kiếp, được chứng quả thành quả công đức, được thành tựu tất cả thiện căn, không lúng túng hãi, được hy vọng cầu không hề thiếu như ý, Ngài đã nói ra câu thần chú này.

Câu thần chú trong tương lai được một thiền sư Ấn Độ dịch lại và gia nhập vào trung quốc vào thời nhà Đường, tiếp nối được dịch quý phái tiếng Trung cùng được Hòa Thượng mê say Thiền trọng điểm dịch sang tiếng việt. Kinh cùng thần chú được trân trọng trì tụng trong các khóa lễ, các nghi lễ trì tụng theo truyền thống Phật Giáo Đại quá ở các quốc gia.

Nguồn nơi bắt đầu Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni

Chú Đại Bi được trích trường đoản cú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán rứa Âm người thương Tát Quảng Ðại viên mãn Vô xấu hổ Ðại Bi tâm Ðà La Ni Kinh. Trong kinh ngài Quán thế Âm người tình Tát bạch Phật rằng:

“Bạch đức cố Tôn, tôi gồm chú Đại Bi chổ chính giữa đà ra ni, nay xin nói ra, vì mong cho chúng sanh được an vui, được trừ toàn bộ bệnh, được sống lâu, được nhiều có, được diệt toàn bộ nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu toàn bộ thiện căn, được tiêu tan toàn bộ sự sợ hãi hãi, được mau không thiếu thốn tất cả đều chỗ ý muốn cầu. Cúi xin rứa Tôn trường đoản cú bi doãn hứa.”, rồi sau đó đọc Chú Đại Bi.

Bồ tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen đổi mới động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy phần đông vui mừng, thiên ma ngoại đạo hại dựng lông tóc. Toàn bộ chúng hội số đông được trái chứng.”

(Sưu tầm)

Ý Nghĩa Chú Đại Bi trọng điểm Đà La Ni ?

Theo như kinh sách ghi chép lại, nếu bạn nào trì tụng chú mỗi ngày đêm 5 trở thành chú, thì đang giải trừ được tất thảy các nghiệp chướng tội nặng nề của vô lượng kiếp sanh tử.

Nếu chúng sanh nào tội tình ác cực kỳ nặng như xâm phạm vào món ăn thức uống và tài thiết bị của hay trụ vì vô minh bịt lấp. Trả sử tất cả ngàn Đức Phật thành lập cũng không được sám hối, mà sám hối hận cũng không được tiêu trừ nhưng do nay trì tụng chú mà lại được tiêu trừ ấy là do khi tụng khiếp Đại Bi trung khu Đà La Ni sẽ được Chư vị bồ Tát khắp 10 phương tới hội chứng ngộ phải được tiêu trừ.

Xem thêm: Cuốn Sách Cô Gái Viết Nỗi Cô Đơn, Review Sách “Cô Gái Viết Nỗi Cô Đơn”

*
Đại Bi trung ương Đà La Ni được dịch lịch sự tiếng Trung

Khi trì tụng kinh chú, vớ thảy chúng sanh được tiêu trừ hết đầy đủ tội ác, nghiệp chướng : 10 phạm tội ngũ nghịch, phá giới, phạm trai, huỷ hoại miếu chiền, trộm của tăng ni,…bao nhiêu tội thâm nho chướng sẽ được tiêu trừ hết. Trường hợp kẻ tụng gớm chú vẫn sinh lòng nghi kỵ thì dù cho có trì tụng thì cũng không thể xoá bỏ tội nặng trĩu nghiệp nhẹ. Vì chưng vậy, khi trì tụng gớm chú chúng ta cần gồm một lòng thành kính, thành tâm tin tưởng vào Đức Phật có như vậy mới được hội chứng quả, tiêu trừ giải nghiệp.

Hàng trời, nếu ai trì tụng khiếp chú sẽ tiến hành tẩy rửa toàn bộ thân, tâm, ý như được vệ sinh gội bởi nước sông, hồ, biển cả cả. đều chúng sanh ở trong các số ấy được bám lên thân nước vệ sinh gội của người này cũng khá được tiêu trừ tội nghiệp những kiếp, được vãng sanh khu vực Cực Lạc. Những chúng sinh được dựa vào một chút ảnh hưởng mà còn được như vậy, huống chi bạn tụng niệm Đại Bi chú.

*
Đại Bi trọng tâm Đà La Ni giờ việt

Nếu người tụng Đại Bi đi địa điểm đường, chỉ cần ngọn gió thổi qua mình, tất cả những bọn chúng sanh đi phía sau được ngọn gió ấy thổi lướt qua quần áo thì cũng nhận được công đức vô lượng của câu thần chú này, vớ thảy mọi nghiệp chướng cũng khá được tiêu trừ, không trở nên đày vào cha đường ác, được hay sanh chỗ Chư Phật, như vậy phải biết ơn công đức vô lượng của người trì tụng, bạn này nhận thấy quả báo phước đức các đời những kiếp quan trọng nghĩ bàn.

Người trì tụng Đại Bi khi thốt ra giờ đồng hồ nói dù là xấu tuyệt ác thì khắp các cõi cũng biến thành nghe thành giờ pháp music tịnh, bất kỳ giới ma quỷ, thiên long, nước ngoài đạo cũng chính vì như vậy mà khởi chổ chính giữa cung kính, kính trọng như Đức Phật.

*
ý nghĩa của Đại Bi trung tâm Đà La Ni

Bất cứ ai khi trì tụng Đại Bi chú với toàn bộ sự thành tâm của bản thân thì tất thảy phần đa điều ước muốn đều thành sự thực, vì công lực của thần chú là rộng khắp tất cả các cõi giới. Cuộc đời mỗi người điều hy vọng ước lớn số 1 là có được cuộc sống đời thường hạnh phúc, an lạc, sống lâu. Thần chú để giúp mọi người dành được ước mong muốn này như lời vạc nguyện của Đức Phật quan tiền Âm.

Khi trì tụng họ cần đề xuất thành trung ương không được khinh thường xuất, chí thành tinh tấn, cung kính lễ nghi, tỏ bày lòng hàm ân đến phạt nguyện vô đức vô lượng của Đức Phật người yêu Tát. Luôn luôn tin tưởng vào lòng từ bi, tia nắng trí tuệ và kỹ năng bảo hộ của Đức quan lại Âm nhân tình Tát, liên tiếp trì tụng với thiền định để đạt mang lại cảnh giới của sự việc an lạc, hạnh phúc, mỗi bước tiến ngay sát đến với sự giải thoát, giác ngộ.