*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên bảo châu

Bộ 30 口 khẩu <4, 7> 呆呆 ngai, bảodāi, ái(Tính) dở hơi xuẩn, đần độn. ◎Như: ham mê ngai 癡呆 lẩn thẩn dốt đần độn.(Tính) Không linh lợi, thiếu linh mẫn. ◎Như: ngai rồng trệ 呆滯 trì độn, ngai vàng bản 呆板 ngờ nghệch.(Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: Dư ngai lập ki bất dục sinh nhân thế 余呆立幾不欲生人世 (Đoạn hồng linh nhạn kí 斷鴻零雁記) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết đưa ra sống ở vào nhân gian.Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo 保.1. <呆笨> ngai vàng bổn 2. <呆板> ngai bạn dạng
呆 gồm 7 nét, bộ khẩu: dòng miệng(30)宝 bao gồm 8 nét, bộ miên: căn hộ mái che(40)保 bao gồm 9 nét, cỗ nhân: người(9)鸨 có 9 nét, cỗ điểu: bé chim(196)堡 bao gồm 12 nét, bộ thổ: đất(32)葆 tất cả 13 nét, cỗ thảo: cỏ(140)褓 gồm 15 nét, bộ y: áo(145)鴇 gồm 15 nét, bộ điểu: bé chim(196)緥 gồm 15 nét, cỗ mịch: gai tơ nhỏ(120)寳 gồm 19 nét, cỗ miên: mái nhà mái che(40)寶 có 20 nét, bộ miên: ngôi nhà mái che(40)煲 có 130 nét, bộ hỏa: lửa(86)

Xem thêm: 6 Mốc Thời Gian Thi Đại Học 2021 : Những Mốc Thời Gian Cần Lưu Ý!

Bộ 47 巛 xuyên <3, 6> 州州 châuzhōu(Danh) Cồn đất giữa nước, bãi cù lao. Cũng như châu 洲.(Danh) khu vực vực hành chánh. § Ghi chú: Ngày xưa phân chia đất ra từng khu, lấy núi sông làm mốc, gọi là châu. ◎Như: Tô Châu 蘇州, Gia Châu 加州. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Tọa trung khấp hạ thùy tối đa? Giang Châu tư mã thanh sam thấp 座中泣下誰最多? 江州司馬青衫濕 (Tì Bà Hành 琵琶行) trong số những người ngồi nghe, ai là người khóc nhiều nhất? Vạt áo xanh của tư mã Giang Châu ướt đẫm (nước mắt). § Phan Huy Vịnh dịch thơ: Lệ ai chan chứa hơn người? Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh.(Danh) Lễ nhà Chu định 2500 nhà là một châu. ◎Như: châu lí 州里 hợp xưng nhì chữ châu và lí, chỉ quần thể vực hành chánh ngày xưa, phiếm chỉ làng xóm. ◇Luận Ngữ 論語: Ngôn bất trung tín, hành bất đốc kính, mặc dù châu lí hành hồ tai? 言不忠信, 行不篤敬, 雖州里行乎哉 (Vệ Linh Công 衛靈公) Lời nói không trung thực đáng tin, hành vi không chuyên nhất, kính cẩn, thì dù trong làng xóm của mình, cũng làm sao mà nên việc được?(Danh) Họ Châu.(Phó) Ổn định. ◇Quốc ngữ 國語: Quần tụy nhi châu xử 群萃而州處 (Tề ngữ 齊語) Tập họp mà ở ổn định.1. <九州> cửu châu 2. <亞州> á châu 3. <州伯> châu bá 4. <州官> châu quan tiền 5. <州尉> châu úy 6. <州牧> châu mục 7. <州郡> châu quận 8. <州里> châu lí 9. <州長> châu trưởng 10. <州閭> châu lư 11. <神州赤縣> thần châu xích thị trấn
州 gồm 6 nét, bộ xuyên: sông ngòi(47)洲 có 9 nét, bộ thuỷ: nước(85)珠 tất cả 10 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)株 có 10 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)郰 có 11 nét, bộ ấp: vùng đất, khu đất phong cho quan(163)郰 bao gồm 11 nét, cỗ ấp: vùng đất, khu đất phong cho quan(163)