STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, XDHB23.05Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
2 công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa 7510303A00, A01, XDHB25.85Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
3 Mạng laptop và truyền thông dữ liệu 7480102A00, A01, XDHB24.65Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
4 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, XDHB23.55Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
5 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, A01, XDHB24.95Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 9 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV =1
6 technology kỹ thuật môi trường 7510406A00, B00, D07, XDHB18.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤13
7 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118A00, A01, XDHB21.25Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4
8 technology kỹ thuật hoá học 7510401A00, B00, D07, XDHB19.95Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
9 công nghệ vật liệu dệt, may 7540203A00, A01, XDHB22.15Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
10 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, XDHB23.25Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4
11 công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205A00, A01, XDHB24.7Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7
12 Tài thiết yếu - bank 7340201A00, A01, D01, XDHB24.7Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
13 technology thực phẩm 7540101A00, B00, D07, XDHB23.75Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
14 quản trị hotel 7810201A00, A01, D01, XDHB22.45TTNV ≤3
15 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A01, XDHB25.35Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
16 thi công thời trang 7210404A00, A01, D01, D1424.2Tiêu chí phụ 1 TTNV ≤4
17 quản trị văn phòng và công sở 7340406A00, A01, D01, XDHB24Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
18 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D04, XDHB27.1Học bạ
19 quản lí trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, XDHB28.04Học bạ
20 cai quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, XDHB24.55Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV =1
21 ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210D01, XDHB24.55Tiêu chí phụ TTNV ≤3
22 technology dệt, may 7540204A00, A01, D01, XDHB22.45Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7
23 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, XDHB26.15Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
24 hệ thống thông tin 7480104A00, A01, XDHB25.15Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤3
25 ngôn từ Anh 7220201D0124.09Tiêu chí phụ 1 Điểm tiếng anh ≥ 7.6Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
26 Khoa học laptop 7480101A00, A01, D01, XDHB25.65Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
27 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, XDHB23.95Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
28 phượt 7810101D01, C00, D14, XDHB25.75TTNV=1
29 sale 7340115A00, A01, D01, XDHB25.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
30 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng 7510605A00, D01, XDHB25.75Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.6 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤3
31 công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108A00, A01, XDHB24.7Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤2
32 ngôn từ Nhật 7220209D01, XDHB23.78Tiêu chí phụ TTNV ≤5
33 ghê tế đầu tư 7310104A00, A01, XDHB24.5Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1
34 truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, XDHB24.3Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
35 công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu mã 7519003A00, A01, XDHB20.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤13
36 quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, A01, D01, XDHB23.45TTNV ≤2
37 Robot cùng trí tuệ nhân tạo 7510209A00, A01, XDHB28.99Học bạ
38 đối chiếu dữ liệu sale 7340125A00, A01, D01, XDHB24.5Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
39 trung hoa học 7310612D01, D04, XDHB24.55Tiêu chí phụ TTNV ≤1
40 công nghệ đa phương tiện 7329001A00, A01, XDHB24.75Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
41 cai quản trị marketing 7340101DGNLQGHN20.1
42 kinh doanh 7340115DGNLQGHN20.65
43 đối chiếu dữ liệu sale 7340125DGNLQGHN19.4
44 Tài chủ yếu - bank 7340201DGNLQGHN19.65
45 kế toán 7340301DGNLQGHN18.7
46 kiểm toán 7340302DGNLQGHN19.45
47 quản ngại trị lực lượng lao động 7340404DGNLQGHN19.4
48 quản lí trị công sở 7340406DGNLQGHN18.15
49 công nghệ Kỹ thuật sức nóng (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206DGNLQGHN27.31
50 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605DGNLQGHN21.7
51 quản ngại trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống 7810202A01, D01, D14, XDHB19.4TTNV ≤2
52 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7519005A00, A01, XDHB23.55Công nghệ chuyên môn cơ điện tử ô tôTiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
53 thiết kế công nghiệp 7519004A00, A01, XDHB20Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp
54 Khoa học máy tính 7480101DGTD16.7DGTDTiêu chí phụ TTNV ≤6
55 công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay 7480108DGTD15.69Tiêu chí phụ TTNV ≤4


*