Tình hình là mình mới chuyển nhà trọ. Đóng tiền rồi, trang trí phòng hết rồi, chuyển đồ rồi thì mới biết là cái đt luôn trong tình trạng khẩn cấp. Cứ ra khỏi nhà là lại có tin nhắn MCA. Mong mọi người tư vấn cho con nào bắt sóng cực khỏe với. Đã kiếm con cục gạch 1208 của Nokia mà vẫn ko ăn thua. Mà các bác tư vấn cho con nào giá sinh viên nhá. Chứ lại tư vấn cho mấy con hàng khủng thì thà bỏ phòng còn hơn. Hi hi


Bạn đang xem: Điện thoại nào sóng khỏe nhất

T\u00ecnh h\u00ecnh l\u00e0 m\u00ecnh m\u1edbi chuy\u1ec3n nh\u00e0 tr\u1ecd. \u0110\u00f3ng ti\u1ec1n r\u1ed3i, trang tr\u00ed ph\u00f2ng h\u1ebft r\u1ed3i, chuy\u1ec3n \u0111\u1ed3 r\u1ed3i th\u00ec m\u1edbi bi\u1ebft l\u00e0 c\u00e1i \u0111t lu\u00f4n trong t\u00ecnh tr\u1ea1ng kh\u1ea9n c\u1ea5p. C\u1ee9 ra kh\u1ecfi nh\u00e0 l\u00e0 l\u1ea1i c\u00f3 tin nh\u1eafn MCA. Mong m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi t\u01b0 v\u1ea5n cho con n\u00e0o b\u1eaft s\u00f3ng c\u1ef1c kh\u1ecfe v\u1edbi. \u0110\u00e3 ki\u1ebfm con c\u1ee5c g\u1ea1ch 1208 c\u1ee7a Nokia m\u00e0 v\u1eabn ko \u0103n thua. M\u00e0 c\u00e1c b\u00e1c t\u01b0 v\u1ea5n cho con n\u00e0o gi\u00e1 sinh vi\u00ean nh\u00e1. Ch\u1ee9 l\u1ea1i t\u01b0 v\u1ea5n cho m\u1ea5y con h\u00e0ng kh\u1ee7ng th\u00ec th\u00e0 b\u1ecf ph\u00f2ng c\u00f2n h\u01a1n. Hi hi","product_id":0,"type":0,"date":1337747815,"date_text":"11 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4149\/345304\/dien-thoai-nao-thi-bat-song-khoe-nhat.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hoathaomai","name":"thao mai","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"meogia1976
*

Xem thêm: Mỡ Trăn Triệt Lông Vĩnh Viễn, Triệt Lông Bằng Mỡ Trăn Có Thực Sự Hiệu Quả Không

hjx chào bạn

điện thoại bắt sóng khỏe nhất có lẽ nổi tiếng dòng nokia, tuy nhiên còn phải phụ thuộc vào mạng bạn dùng nữa

bạn kiểm tra lại xem mạng nào dùng thấy sóng khỏe thì dùng


hjx ch\u00e0o b\u1ea1n\r\n\u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i b\u1eaft s\u00f3ng kh\u1ecfe nh\u1ea5t c\u00f3 l\u1ebd n\u1ed5i ti\u1ebfng d\u00f2ng nokia, tuy nhi\u00ean c\u00f2n ph\u1ea3i ph\u1ee5 thu\u1ed9c v\u00e0o m\u1ea1ng b\u1ea1n d\u00f9ng n\u1eefa\r\nb\u1ea1n ki\u1ec3m tra l\u1ea1i xem m\u1ea1ng n\u00e0o d\u00f9ng th\u1ea5y s\u00f3ng kh\u1ecfe th\u00ec d\u00f9ng\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345304,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90