Những hình ảnh Phật Dược Sư đẹp, trang nghiêm cứu độ chúng sinh khỏi mọi khổ đau, bệnh tật. Tải hình phật Dược Sư và thành kính chiêm bái ngài.


*
*
*
*
*
*
*

Những chủ đề liên quan:

Bổn nguyện của Phật Dược Sư là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sanh, cứu độ chúng sanh ra khỏi sanh tử khổ đau.

Xem thêm: Mua Webcam,Webcam Pc Nét, Cao Cấp, Mới 2021, Giá Tốt, Cách Mở Camera Laptop Windows Và Macos Siêu Nhanh

Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang. pdp.edu.vn xin chia sẻ bộ bộ sưu tập hình Phật Dược Sư cùng quý bạn đọc, hãy chia sẻ vì mục đích lợi sinh nhé. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Phật!


IB là gì? Ib là gì trên Facebook? Ib là gì trên Tiktok? Cùng nhathocusg.com tìm hiểu các khái niệm Rep ib là gì, Check Ib là gì, Cx ib là gì mà các bạn