Khi đk tài khoản Facebook, diễn đàn, tài khoản Game … fan ta hay yêu cầu khai báo với xác nhận địa chỉ email. Bạn đã sở hữu email chưa?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem phía dẫn đầy đủ ở đây: https://nhathocusg.com/thu-thuat-internet/dang-ky-yahoo-mail/