" class="title-header">Những câu thơ trên gợi cho em nhớ tới tác phẩm nào đã học? Nêu rõ tên tác giả. Trong bài thơ “Lại bài viếng Vũ Thị”, vua Lê Thánh Tông (Tư Thành, 1460-1497) viết: “Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương, Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.

Bạn đang xem: Lại bài viếng vũ thị

*

nguyenchau


Những câu. thơ trên gợi cho em nhớ tới tác phẩm nào đã học? Nêu rõ tên tác giả.Trong bài thơ “Lại bài viếng Vũ Thị”, vua Lê Thánh Tông (Tư Thành, 1460-1497) viết:“Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương, Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ, Cung nước chi cho lụy đến nàng. ”

Xem thêm: Những Bài Tập Thể Dục Trên Giường Chỉ Với 5 Phút Hiệu Quả Nhanh Chóng

*

Những câu thơ trên gợi cho em nhớ tới tác phẩm nào đã học? Nêu rõ tên tác giả:-Tác phẩm: “Chuyện người con gái Nam Xương”-Tác giả: Nguyễn Dữ