dat50cc_xedien): "- Kymco K-pipe 50cc khôn cùng lướt odo 4000km bắt buộc bán