Toán phân tách lớp 3 bé được giới thiệu về phép phân chia hết và phép chia có dư, con đề nghị nắm được những kiến thức để làm các dạng bài tập này.nhathocusg.com sẽ giới thiệu tới con những dạng toán phân chia lớp 3của phép phân tách và bài tập áp dụng để nhỏ thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập toán chia lớp 3

1. Giới thiệu về toán chia ở lớp 3

Với dạng toán phân tách ở lớp 3 con được tìm hiểu về các bài toán phép phân tách hết, phép chia có số dư và vấn đề tìm x trong phép chia.

Các thành phần cơ phiên bản trong phép phân chia là: số bị chia, số chia, thương, phần dư.

2. Phương pháp dạy toán chia lớp 3 mang đến học sinh

2.1. Dạng toán phân tách lớp 3 - Phép phân chia hết

*

Như vậy: phép chia hết là phép chia bao gồm số dư bởi 0

2.2. Phép chia gồm dư toán lớp 3

*

Ví dụ: 75 : 6 = 12 dư 3

2.3. Gợi ý toán search x trong phép chia

Tìm x là dạng toán đi tìm kiếm giá trị của ẩn x vào phép tính.

Ví dụ: tìm kiếm x biết

a) 40 : x = 5

x = 40 : 5

x = 8

b) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

3. Bài bác tập ứng dụng (có lời giải)

3.1. Bài tập

Bài 1: search x biết

a) x : 5 = 10

b) 50 : x = 5

c) 128 : x = 4

d) x : 96 = 3

Bài 2. tìm x biết

a) 64 : x = 12 (dư 4)

b) x : 3 = 36 (dư 1)

c) 27 : x = 4 (dư 3)

d) x : 6 = 8 (dư 4)

Bài 3. Lan tất cả 24 loại kẹo, Lan chia những cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn có từng nào cái kẹo?

Bài 4. Hùng bao gồm 42 viên bi, Hùng hy vọng chia vào 4 lọ. Hỏi từng lọ có bao nhiêu viên bi và bao gồm dư viên nào không?

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

a) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

b) 50 : x = 5

x = 50 : 5

x = 10

c) 128 : x = 4

x = 128 : 4

x = 32

d) x : 96 = 3

x = 96 x 3

x = 288

Bài 2.

a) 64 : x = 12 (dư 4)

x = (64 - 4) : 12

x = 60 : 12

x = 5

b) x : 3 = 36 (dư 1)

x = (36 x 3) + 1

x = 109

c) 27 : x = 4 (dư 3)

x = (27 - 3) : 4

x = 6

d) x : 6 = 8 (dư 4)

x = (8 x 6) + 4

x = 48 + 4

x = 52

Bài 3.

Mỗi chúng ta có số mẫu kẹo là:

24 : 4 = 6 (chiếc kẹo)

Vậy mỗi chúng ta có 6 chiếc kẹo.

Bài 4

Mỗi lọ tất cả số viên bi là:

42 : 4 = 10 (dư 2)

Vậy từng lọ gồm 10 viên và dư 2 viên bi.

Xem thêm: " Máy Ép Trái Cây Bằng Tay Chính Hãng, Giá Tốt Tháng 10/2021

4. Bài tập từ bỏ luyện về toán chia lớp 3 (không gồm lời giải)

4.1. Bài bác tập

Bài 1. kiếm tìm x biết

a) 48: x= 8

b) x : 14 = 5

c) 56 : x = 8

d) 39 : x = 13

Bài 2. kiếm tìm x biết

a) x : 5 = 9 (dư 3)

b) x : 7 = 8 (dư 4)

c) 54: x = 9

d) 48: x = 12

Bài 3. Với 5 ngày cấp hạc, Lan đã gấp được 55 con. Hỏi hàng ngày Lan vội vàng được bao nhiêu con? (Biết số hạc từng ngày gấp được như nhau).

Bài 4. Minh bao gồm 12 rất nhân, Hải có 21 siêu nhân. Hỏi nếu cả 2 bạn đều quăng quật số siêu nhân vào 4hộp thì mỗi hộp gồm bao nhiêu con?

4.2. Đáp án

Bài 1

a) 6

b) 70

c) 7

d) 3

Bài 2.

a) 48

b) 60

c) 6

d) 4

Bài 3.

Đáp số: 11 bé hạc

Bài 4.

Đáp án: từng hộp tất cả 8 anh hùng siêu nhân và dư 1 khôn xiết nhân.

Như vậy toán phân tách lớp 3 là dạng toán giỏi con đề nghị nắm được các kiến thức cơ bạn dạng để giải các bài toán khó. Tham gia các khóa học online tại nhathocusg.com để có khá nhiều kiến thức hay.