chuyển động kế toán là địa thế căn cứ tính thuế, lệ phí tổn và bội phản ánh thực trạng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đó là hướng dẫn chính sách kế toán theo Thông tứ 200.
*
Mục lục bài viết

1 - Thông bốn 200 áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp?

Thông tư 200/2014/TT-BTC là thông tư hướng dẫn kế toán tài chính áp dụng so với các công ty lớn thuộc hầu hết lĩnh vực, phần đa thành phần kinh tế (Điều 1)

- những doanh nghiệp vừa và bé dại đang triển khai kế toán theo cơ chế kế toán áp dụng cho bạn vừa và nhỏ dại được áp dụng quy định của Thông bốn này để cân xứng với điểm lưu ý kinh doanh với yêu cầu thống trị của mình.

Bạn đang xem: Kế toán theo thông tư 200

Lưu ý:

- Doanh nghiệp bé dại và vừa có thể lựa chọn áp dụng chính sách kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200 nhưng mà phải thông tin cho phòng ban thuế cai quản doanh nghiệp và yêu cầu thực hiện đồng điệu trong năm tài chính.

- ngôi trường hợp biến đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa theo Thông tư 200 thì phải thực hiện từ đầu năm tài chủ yếu và phải thông tin lại mang lại cơ quan Thuế.

2 - thông tin tài khoản kế toán

2.1. Định nghĩa tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán tài chính là phương tiện đi lại để ghi nhận các nghiệp vụ tởm tế của chúng ta phát sinh trong vượt trình vận động sản xuất sale theo từng đối tượng người tiêu dùng kế toán riêng biệt.

2.2. Phân loại tài khoản kế toán

Theo Phụ lục 01 đi kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC thì thông tin tài khoản kế toán được phân theo loại thông tin tài khoản cấp 1 và cấp cho 2. Mặc dù việc phân một số loại này rất nặng nề nhớ. nhathocusg.com đã phân một số loại theo đặc điểm của thông tin tài khoản cho dễ nhớ như sau:

STT

Đầu số tài khoản

Loại tài khoản

1

Tài khoản đầu 1 với 2

Tài khoản “Tài sản

Tài khoản đầu 1: Tài khoản tài sản ngắn hạn

Tài khoản đầu 2: Tài khoản gia sản dài dạn

2

Tài khoản đầu 3

Tài khoản “Nợ phải trả

3

Tài khoản đầu 4

Tài khoản “Vốn chủ sở hữu

4

Tài khoản đầu 5, 7

Tài khoản “Doanh thu”

5

Tài khoản đầu 6, 8

Tài khoản “Chi phí

6

Tài khoản đầu 9

Tài khoản “Xác định hiệu quả kinh doanh”.

Cuối kỳ thì đang hạch toán toàn bộ giá cả và doanh thu vào tài khoản này.

3 - hạng mục tài khoản kế toán tài chính doanh nghiệp

Theo Phụ lục I phát hành kèm Thông bốn 200/2014/TT-BTC, danh mục tài khoản kế toán công ty lớn được chính sách như sau:

Số

Số hiệu tài khoản

TT

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

1

2

3

4

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

01

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng chi phí tệ

02

112

Tiền gửi Ngân hàng

1121

Tiền Việt Nam

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng tiền tệ

03

113

Tiền sẽ chuyển

1131

Tiền Việt Nam

1132

Ngoại tệ

04

121

Chứng khoán ghê doanh

1211

Cổ phiếu

1212

Trái phiếu

1218

Chứng khoán và phương tiện tài chính khác

05

128

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

1282

Trái phiếu

1283

Cho vay

1288

Các khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

06

131

Phải thu của khách hàng

07

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụ

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

08

136

Phải thu nội bộ

1361

Vốn marketing ở những đơn vị trực thuộc

1362

Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá

1363

Phải thu nội bộ về ngân sách đi vay mượn đủ đk được vốn hoá

1368

Phải thu nội cỗ khác

1

2

3

4

09

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu ngóng xử lý

1385

Phải thu về cổ phần hoá

1388

Phải thu khác

10

141

Tạm ứng

11

151

Hàng sở hữu đang đi đường

12

152

Nguyên liệu, thiết bị liệu

13

153

1531

1532

1533

1534

Công cụ, điều khoản

Công cụ, dụng cụ

Bao so bì luân chuyển

Đồ sử dụng cho thuê

Thiết bị, phụ tùng chũm thế

Xem: tổng thể hệ thống thông tin tài khoản kế toán.

4 - khuyên bảo định khoản các tài khoản kế toán

4.1. Hiệ tượng khi định khoản

- bên Nợ ghi trước, bên ghi sau.

- Nghiệp vụ biến động tăng ghi một bên, nghiệp vụ dịch chuyển giảm ghi một bên.

- loại ghi Nợ cần so le với dòng ghi Có.


- tổng mức vốn Bên Nợ = tổng vốn Bên Có.

- Số dư hoàn toàn có thể có ở cả bên Nợ và bên Có.

4.2. Công việc định khoản kế toán

Bước 1: Xác định đối tượng người sử dụng kế toán liên quan.

Bước 2: xác minh tài khoản của các đối tượng người sử dụng kế toán đã xác định ở bước 1.

Bước 3: xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (Tăng xuất xắc giảm).

Bước 4: xác minh tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có.

Bước 5: xác minh số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản.

4.3. Biện pháp sử dụng các tài khoản để định khoản.

- Kết cấu phổ biến của một thông tin tài khoản kết toán:

Mẹo lưu giữ tài những toàn lúc định khoản:

+ thông tin tài khoản đầu 1, 2, 6, 8 mang ý nghĩa chất TÀI SẢN.

+ tài khoản đầu 3, 4, 5, 7 mang ý nghĩa chất NGUỒN VỐN.

Với các loại tài khoản gia sản gồm những đầu số: 1, 2, 6, 8.

+ Khi tạo ra tăng: Ghi mặt NỢ.

+ Khi tạo nên giảm: Ghi bên CÓ.

Với những loại tài khoản nguồn ngân sách gồm các đầu: 3, 4, 5, 7.

+ Khi tạo ra tăng: Ghi mặt CÓ.

+ Khi tạo nên giảm: Ghi bên NỢ.

- Kết cấu đội tài khoản:

4.4. Quan hệ đối ứng tài khoản

- Tăng một giá chỉ trị thông tin tài khoản này đang làm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị tài khoản kia một khoản tương ứng;

- đội giá trị nguồn chi phí tài khoản này đang làm giảm ngay trị nguồn chi phí của thông tin tài khoản kia một quý hiếm tương ứng;

- đội giá trị tài sản này bên cạnh đó làm tăng giá trị nguồn chi phí kia một khoản tương ứng.

- giảm ngay trị tài sản này đồng thời đã làm ưu đãi giảm giá trị nguồn ngân sách kia một khoản tương ứng.

5 - hướng dẫn lập report tài chính

Báo cáo tài đó là hệ thống các văn bản để đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính, gớm doanh của người tiêu dùng vào nửa đầu hoặc cuối mỗi một năm tài chính. Đây là công việc thường xuyên đối với mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: cách làm bánh chuối thái lan

Theo Điều 97 Thông tư 200/2014/TT-BTC, report tài bao gồm gồm những thông tin về tài sản, nợ buộc phải trả, vốn nhà sở hữu, doanh thu, thu nhập khác, giá thành sản xuất ghê danh, lãi, lỗ và chân chia công dụng kinh doanh, các luồng tiền…

Báo cáo tài thiết yếu gồm 02 một số loại là report tài chính năm và report tài chính giữa niên độ.

5.1. Thời hạn nộp report tài chính

Theo Điều 109 Thông tứ 200/2014/TT-BTC thời hạn nộp report tài chủ yếu được quy định cụ thể với từng loại doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp nhà nước

Trường đúng theo 1: báo cáo quý

- Với đơn vị chức năng kế toán: chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày dứt quý.

Ví dụ: báo cáo tài chính quý I thì hạn nộp là 20/4.

- Với doanh nghiệp mẹ, tổng doanh nghiệp Nhà nước: chậm nhất 45 ngày kể từ ngày tính từ lúc ngày kết thúc quý.

Trường vừa lòng 2: báo cáo tài chính năm

- Với đơn vị kế toán: muộn nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm.

- Với doanh nghiệp mẹ, tổng công ty Nhà nước: chậm nhất 90 ngày tính từ lúc ngày xong xuôi năm (thường là 31/3).

Thứ hai, công ty khác thì thời hạn nộp report tài thiết yếu năm:

- cùng với doanh nghiệp bốn nhân, công ty hợp danh: chậm nhất 30 ngày kể từ bỏ ngày kết thúc năm.

- Với các đơn vị kế toán khác: chậm nhất 90 ngày tính từ lúc ngày xong xuôi năm.

5.2. Chỉ dẫn lập bảng phẳng phiu kế toán

Bảng phẳng phiu kế toán là report tài chính tổng hợp, khái quát toàn cục giá trị tài sản hiện gồm và nguồn hình thành gia sản đó tại một thời điểm khăng khăng của doanh nghiệp. Trường đoản cú bảng phẳng phiu kế toán có thể khái quát tình trạng tài chủ yếu của doanh nghiệp.

Bảng bằng phẳng kế toán gồm:

- Bảng phẳng phiu kế toán năm của doanh nghiệp vận động liên tục.

- Bảng phẳng phiu kế toán năm của doanh nghiệp chuyển động không liên tục.

Doanh nghiệp chuyển động liên tục:

Sử dụng Mẫu B01-DN, gồm gia tài ngắn hạn, gia sản dài hạn, nợ nên trả với vốn chủ sở hữu. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn gồm: Tiền, những khoản tương tự tiền; Đầu bốn tài chủ yếu ngắn hạn; các khoản yêu cầu thu ngắn hạn; hàng tồn kho; Tài sản thời gian ngắn khác

- gia tài dài hạn gồm: những khoản yêu cầu thu nhiều năm hạn; gia tài cố định; Nợ nên trả; Nợ ngắn hạn; Nợ lâu năm hạn; Vốn nhà sở hữu.

Doanh nghiệp không thỏa mãn nhu cầu giả định chuyển động liên tục:

Bảng phẳng phiu kế toán của doanh nghiệp loại này là Mẫu B01/CDHĐ - DNKLT ban hành kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC. Bảng bằng phẳng kế toán này cũng tương tự như doanh nghiệp hoạt động liên tục nước ngoài trừ những điểm sau:

- không phân biệt thời gian ngắn và lâu năm hạn.

- Không trình diễn các tiêu chuẩn dự phòng.

Hướng dẫn cơ chế kế toán theo Thông bốn 200(Ảnh minh họa)

5.3. Lý giải lập report kết quả chuyển động kinh doanh

Báo cáo hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN) phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của người tiêu dùng gồm:

- Kết quả vận động kinh doanh chính.

- Kết quả vận động tài chính.

- vận động khác của doanh nghiệp.

Trong đó, doanh nghiệp đề nghị loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, túi tiền phát sinh từ những giao dịch nội bộ giữa doanh nghiệp và đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc, không tồn tại tư biện pháp pháp nhân.

Nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tất cả 05 cột:

- những chỉ tiêu báo cáo;

- Mã số của những chỉ tiêu tương ứng;

- Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu;

- Tổng số tạo nên trong kỳ report năm;

- Số liệu của năm kia (để so sánh).

5.4. Lý giải lập report lưu chuyển khoản tệ

Có hai cách thức lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gián tiếp với trực tiếp. Vào đó, báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ được lập dựa vào:

- Bảng cân đối kế toán;

- report kết quả vận động kinh doanh;

- phiên bản thuyết minh report tài chính;

- báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ kỳ trước;

- những tài liệu kế toán khác như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể các thông tin tài khoản “Tiền mặt”; “Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng”; “Tiền đã chuyển”; Bảng tính và phân chia khấu hao tài sản cố định...

Điều 114 Thông bốn 200/2014/TT-BTC phương pháp mẫu báo cáo lưu chuyển khoản tệ là Mẫu B03-DN.

5.5. Lý giải lập phiên bản thuyết minh report tài chính

Bản thuyết minh report tài bao gồm là phần tử không thể bóc rời của report tài chính, dùng để làm tường thuật, phân tích chi tiết các thông tin, số liệu được trình diễn trong 03 loại report nêu trên.

Ngoài ra, nếu xét thấy quan trọng để trình diễn những thông tin khác cùng với 03 các loại trên thì doanh nghiệp cũng đều có thể chuẩn chỉnh bị phiên bản thuyết minh. Mặc dù nhiên, phải bảo đảm tính trung thực và hợp lý và phải chăng của report tài chính.

Thuyết minh report tài đó là loại tài liệu quan trọng khi lập report tài chính năm với giữa niên độ. Do đó, bạn dạng thuyết minh này rất cần được có các nội dung sau đây:

- tin tức về cơ sở lập, trình bày báo cáo tài chủ yếu và các chế độ kế toán cụ thể được áp dụng

- những thông tin trọng yếu, bổ sung cập nhật chưa trình diễn trong report tài thiết yếu khác

Đặc biệt, bản thuyết minh đề nghị được trình diễn một cách tất cả hệ thống, trung thực, phải chăng và phù hợp với những khoản mục trong những loại báo cáo khác.

6 - Biểu mẫu hội chứng từ kế toán tài chính doanh nghiệp

Thông bốn 200/2014/TT-BTC ban hành hệ thống biểu mẫu hội chứng từ kế toán tất cả 37 biểu mẫu.

Lưu ý:

- Biểu chủng loại này mang tính chất chất lý giải và doanh nghiệp có thể áp dụng đa số biểu chủng loại này nếu không tự xây đắp và kiến thiết mẫu cho riêng mình được.

- Khuyến khích những doanh nghiệp nên dữ thế chủ động xây dựng, xây dựng biểu mẫu bệnh từ kế toán tương xứng với đặc điểm hoạt động và yêu thương cầu cai quản của công ty lớn mình nhưng bắt buộc đáp úng yêu cầu theo mức sử dụng của pháp luật.

Trên đấy là hướng dẫn chế độ kế toán theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC. Để biết thêm những quy định tương quan đến thuế, phí của người sử dụng hãy xem tại chuyên mục Thuế-Phí của nhathocusg.com.