Tải bài hát Mp3 Vẫn Ở Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Tại Đây OST) trực con đường, Nghe Nhạc Online Vẫn Tại Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Tại Đây OST) về điện thoại Tải nhạc tốt Vẫn Tại Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Tại Đây OST) Mp3 mới, Tải Mp3 Vẫn Tại Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây OST) Mp3 online. Hãy cho với TaiNhacMp3.Biz nhằm nghe các bạn dạng nhạc Mp3 quality cao!.
Bài hát: Vẫn Ở Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Tại Đây OST) - Lưu Diệc Phi, Reno Wang (Vương Trỡ Lượng)合:也曾说了再见 hé: Yě céng shuōle zàijiàn Đã từng nói lời tạm biệt 清空痕迹 qīngkōng hénjī Xoá sạch mát hầu hết vết tích 以为能平息了回忆 yǐwéi néng píngxíle huíyì Cho rằng có thể để hồi ức và lắng đọng lại 也曾收拾行李 yě céng shōushí xínglǐ Cũng từng thu xếp tư trang hành lý 买了车票 mǎile chēpiào Mua cả vé tàu 以为从此不会想你 yǐwéi cóngcǐ bù huì xiǎng nǐ Cho rằng từ bỏ phía trên trong tương lai sẽ không còn ghi nhớ đến anh nữa 不会想你 bù huì xiǎng nǐ Sẽ không lưu giữ anh nữa 也曾看过蝉鸣 yě céng kànguò chán míng Đã từng nhận thấy ve sầu sầu 听过大雨 tīng guo dàyǔ Nghe giờ mưa rơi 思念也被黑夜唤醒 sīniàn yě bèi hēiyè huànxǐng Nỗi ghi nhớ bị màn đêm mờ ám đánh thức 也曾满心欢喜 yě céng mǎnxīn huānxǐ Trong lòng đã từng ngập tràn nao nức 翻山越岭 fān shānyuè cổ lǐng Vượt qua hầu như ngọn gàng núi 想要把所有告诉你 xiǎng yào bǎ suǒyǒu gàosù nǐ Muốn nắn nói hết toàn bộ với anh 告诉你 gàosù nǐ Nói với anh At last you và me Cuối cùng em và anh 反反复复 寻寻觅觅 Fǎnfǎn fùfù xúnxún mìmì Không dứt tìm kiếm tìm 男:你是否 nán: Nǐ shìfǒu Có cần em 女:你是否 nǚ: Nǐ shìfǒu Có bắt buộc anh 合:从未忘记 hé: Cóng wèi wàngjì Chưa từng gạt bỏ At last you và me Cuối thuộc anh và em 兜兜转转 走走停停 dōudou zhuǎnzhuǎn zǒuzǒu tíngting Ngược xuôi ngang dọc, mặc dù bước tiến giỏi kết thúc lại 男:原来你 nán: Yuánlái nǐ Hoá ra em 女:原来你 nǚ: Yuánlái nǐ Hoá ra anh 合:还在这里 hé: Hái zài zhèlǐ Vẫn tại đây 还在这里 hái zài zhèlǐ Vẫn ở đây 还在这里 hái zài zhèlǐ Vẫn ở chỗ này At last you and me Cuối cùng em cùng anh 反反复复 寻寻觅觅 Fǎnfǎn fùfù xúnxún mìmì Không xong xuôi tìm kiếm 男:你是否 nán: Nǐ shìfǒu Có nên em 女:你是否 nǚ: Nǐ shìfǒu Có buộc phải anh 合:从未忘记 hé: Cóng wèi wàngjì Chưa từng gạt bỏ At last you và me Cuối thuộc anh với em 兜兜转转 走走停停 dōudou zhuǎnzhuǎn zǒuzǒu tíngtíng Ngược xuôi ngang dọc, cho dù bước đi xuất xắc kết thúc lại 男:原来你 nán: Yuánlái nǐ Hoá ra em 女:原来你 nǚ: Yuánlái nǐ Hoá ra anh 合:还在这里 hé: Hái zài zhèlǐ Vẫn tại chỗ này 还在这里 hái zài zhèlǐ Vẫn ở chỗ này Oh oh 还在这里 Oh oh hái zài zhèlǐ Oh oh vẫn ở chỗ này Oh还在这里 Oh oh hái zài zhèlǐ Oh oh vẫn ở chỗ này
Search Keyword: mua nhạc Vẫn Tại Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Tại Đây OST), mua bài xích hát Vẫn Tại Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Tại Đây OST), download nhạc Vẫn Ở Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây OST), cài đặt nhạc mp3 Vẫn Tại Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Tại Đây OST), Vẫn Ở Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Tại Đây OST) mp3, thiết lập nhạc Vẫn Tại Nơi Đây (Hóa Ra Anh Vẫn Tại Đây OST) mp3 miễn giá tiền