Giải bài bác tập trang 100 bài bác 2 Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: bạn ta đánh đậm các cạnh song song và đều nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật như sinh hoạt hình 29a. Hãy thực hiện điều này đối với hình 29b cùng 29c...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 8 tập 2


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta đánh đậm phần đông cạnh tuy vậy song và cân nhau của một hình hộp chữ nhật như sinh hoạt hình 29a. Hãy thực hiện điều này đối với hình 29b với 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh song song và đều nhau của một hình hộp chữ nhật trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là một hình lập phương (h30). Quan gần kề hình và cho biết :

a) số đông cạnh nào tuy vậy song với cạnh C1C?

b) hầu hết cạnh nào song song cùng với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh song song với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh tuy nhiên song cùng với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một căn hộ dài 4,5m, rộng lớn 3,7m cùng cao 3,0m. Bạn ta hy vọng quét vôi trần nhà và tư bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích s cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích xà nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích cần phải quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích của 4 tường ngăn (diện tích xung quanh) ta dùng công thức

2(a + b). C với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Làm Móc Khóa Handmade Bằng Len, Chart Móc Móc Khóa Bằng Len

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một chống ở. Quan cạnh bên hình và giải thích vì sao:

a) Đường thẳng b song song cùng với mp (P)?

b) Đường thẳng p tuy nhiên song với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta có a ⊂ (P) ;

b // (P)

ngoài ra b ko thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có p. Không ở trong sàn bên và mặt đường thẳng p tuy vậy song với con đường thẳng q vào sàn nhà bắt buộc p tuy nhiên song cùng với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) tất cả cạnh AB tuy vậy song với mặt phẳng (EFGH).

Hãy đề cập tên các cạnh khác tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (EFGH)

Cạnh CD tuy nhiên song với phần lớn mặt phẳng nào?

Đường trực tiếp AH không tuy vậy song với phương diện phẳng (EFGH), hãy chỉ ra rằng mặt phẳng song song với con đường thẳng đó.